Itunaren
nortasun nabarmenak

Bizkaiko Historikoen Galeria

Unai
Rementeria
Maiz
Ahaldun Nagusia 2015etik. Haren agintaldian gauzatu zen kupoaren likidazioen inguruan estatuko administrazioaren eta euskal administrazioaren artean ia 10 urteko desadostasunak amaitutzat emateko akordioa. 2017an eta 2021ean onartutako Itunaren aldaketak negoziatu zituen, baita 2017tik 2021era bitarteko aldirako kupoaren bost urteko legea ere.
José Luis
Bilbao
Eguren
Bizkaiko Ahaldun Nagusia 2003tik 2015ra urtetik aurrera. 2007an, Ekonomi Itunaren aldaketa partziala negoziatu zuen, Foru Aldundiei Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren gaineko eskumena handituz. Halaber, otsailaren 19ko 1/2010 Lege Organikoa izapidetzea eta onestea bultzatu zuen, baita Konstituzio Auzitegiaren eta Botere Judizialaren lege organikoen aldaketa ere, Foru Arauen "blindajea" ezartzeko. Horrez gain, zerga berriak Itunean txertatzea ere negoziatu zuen, besteak beste Joko Jardueren gaineko Zerga eta Sektore elektrikoa zergapetzen duten zergak.
Josu
Bergara
Etxebarria
Bizkaiko Ahaldun Nagusia 1995tetik 2003ra. Ekonomi Itunaren aldaketa partziala negoziatu zuen 1997an, Foru Aldundiei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzeko eta Zerga Bereziak biltzeko ahalmena emanez. 2002an,Ekonomi Itunaren berritzea negoziatu zuen, handik aurrera iraupen mugagabeko Ekonomi Ituna sortuz.
José Alberto
Pradera
Jauregui
Bizkaiko Ahaldun Nagusia 1987tik 1995era. Ekonomi Ituna Toki Ogasunean arauketa berrira moldatzea negoziatu zuen 1990ean. Halaber, Ekonomi Ituneko bi aldaketa partzialak negoziatu zituen 1990ean eta 1993an, Balio Erantsiaren Gaineko Zergan eta Sozietateen Gaineko Zergan eragina izan zutenak.
Jose Mª
Makua
Zarandona
Bizkaiko Ahaldun Nagusia 1979tik 1987ra. Merkataritza irakaslea eta aditu fiskala. 1877ko Foruen aboliziotik, 1981ean Ekonomi Itunaren berrikuntza eta 1986an BEZaren eransketa negoziatu zituen lehenengo Ahaldun Nagusia izan zen.
Esteban
Bilbao
Eguia
Bizkaiko Aldundi Probintzialaren Ahaldun Nagusia 1926tik 1930ra. Karlista, Gorteetako Diputatua eta Senataria 1919an. Diputatu probintziala izendatu zuten 1926an eta geroago, Ahalduna. Madrilen zituen kontaktuak 1926ko Ekonomi Itunaren arautegia negoziatzeko balio izan zizkion.
Ceferino
de Urien
Leicegui
Bizkaiko Aldundi Probintzialaren Ahaldun Nagusia 1923tik 1926ra. Meatze-Elkartasuneko kredituak porrot egin zuenean 1925ean, Itunaren berritzea negoziatu zuen. Horacio Echevarrietaren laguntzarekin, urte eta erdi lehenago.
M. Benigno
de Olavarrieta
y Mendía
Bizkaiko Aldundi Probintzialaren Ahaldun Nagusia 1911tik 1913ra. Liberal dinastikoa, 1913an ontzi-enpresen Itunarekiko eranste osoa negoziatu zuen Ogasun Ministerioarekin.
Luis
de Echevarría
y Zuricaldai
Bizkaiko Aldundi Probintzialaren Ahaldun Nagusia 1919tik 1921era. Federico Echevarría industrialaren semea. 1920an, Ekonomi Ituna aldatzea negoziatu zuen Ogasun Ministerioak jarritako erreforma fiskal batzuen alde, ordura arte ordaintzen ez ziren zerga berriak gehituz. Mineralena, besteak beste.
Adolfo G.
de Urquijo
e Ibarra
Bizkaiko Aldundi Probintzialaren Ahaldun Nagusia zen 1905tetik 1907ra. Urquijoko Kondea, 1906an , Alfonso XIII-ren asteko etxezaina zenez, berarekin zituen harreman onak erabili ahal zituenEuskal Herriko behin betiko eskaintzaren ontasunaz konbentzitzeko.
Enrique
de Aresti
Torre
Bizkaiko Aldundi Probintzialaren Ahaldun Nagusia 1892tik 1902ra. 1900 urtean, Gobernuak ezarritako berritasun fiskalak Ekonomi Itunera gehitzea negoziatu zuen.. Bestalde, negozio-gizon famatua izan zen, 45 urtetan zehar "Papelera Española"-ko burua izanez.
Manuel
de Gorrayola
y Libarona
Bizkaiko Aldundi Probintzialaren Ahaldun Nagusia 1896tik 1898ra. Borondatezko diru-ematea negoziatu zuen 1898tik 1899ra, Estatu Batuen aurkako gerra ordaintzeko. 30 urte lehenago, Kuban jardun zuen borrokan.
José María
de Arteche
y Osante
Bizkaiko Aldundiaren Ahaldun Nagusia 1892tik 1894ra. Harreman onak zeuzkan Gortearekin, eta Ituna bi aldiz negoziatzeko aukera izan zuen. 1893an berraztertze partzial bat eta 1894an berritze bat egin zuen.
Pablo
de Alzola
y Minondo
Bizkaiko Aldundi Probintzialaren Ahaldun Nagusia 1886 eta 1890 bitartean. Ingeniari ospetsua eta Bizkaiko industriaren ideologoa. 1886an Ekonomi Ituna lehenengo aldiz berriztatu zuen.