Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure buletinera

Gaurkotasuna

Ekonomia Itunari dagozkion gaiekin loturik dauden doktrinaren arloko ekarpen berriak
Sunday, 8 de October de 2017

‘Forum Fiscal’ aldizkariaren azken zenbakietan, Ekonomia Itunaren edukiarekin zerikusia duten zerga arloko zenbait aspektu jorratzen dituzten artikulu batzuk jasotzen dira.

Horrela, 233. zenbakian, Idoia Zapirain Torrecillak, “Competencia para la exacción del IVA en el caso de operaciones de emisión de tarjetas de pago de combustible” izeneko artikuluan zehatz-mehatz komentatu eta aztertu du Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordearen maiatzaren 12ko 7/2017 Ebazpena. Ondokoa da Ebazpen horren gai nagusia: gasolina-zerbitzuguneetan erregaia eta gasolina eroste aldera zergadunek, nagusiki errepideko profesionalek, merkataritzako txartel elektronikoez bitartez burutu beharreko eragiketei dagozkien transakzioen lokalizazioa ezartzea.

Francisco Martín Sesmak, beste alde batetik, “El establecimiento permanente como criterio de localización territorial y punto de conexión en el IVA” izeneko artikuluaren bidez, xeheka aztertzen du Establezimendu Iraunkorrak, lokalizaziorako irizpide gisa eta BEZari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Ekonomia Itunean eta Nafarroako Hitzarmen Ekonomikoan aurreikusirik dauden konexio-guneei doakienez izan dezakeen funtzionaltasuna.

Gemma Martínez Bárbarak, ‘Zergak’ aldizkariaren 53. zenbakian, hau da, azken zenbakian (“Roadmap to BEPS y los sistemas tributarios de los Territorios Históricos del País Vasco“) eta ‘Forum Fiscal’ aldizkariaren 234. zenbakian (“Los nuevos acuerdos internacionales en materia de Patent Box y los regímenes fiscales de los Territorios Históricos del País Vasco“) sakonki jorratzen du Zerga arloko Eginera Kaltegarriei buruzko ELGEren Foroaren inguruan hartu diren erabakiek Sozietateen gaineko Zergaren foru arautegian eta Europar Batasunaren Jokabide Kodean izan dezaketen eragina, BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”) eginerak mugatu beharrari dagokionez; bigarren artikuluan, zehazki, jabetza industrial edo intelektualaren (patent-box) eskubideen merkaturatzearen edo ustiatzearen ondoriozko diru-sarrerak jasotzen dituzten enpresei zerga arloan aintzatesten zaizkien pizgarriak antolatze aldera foru arautegia egokitu beharraz jarduten du.

Azkenik, Enrique José Rodríguez Cativielak, Madrilgo Notarioen Elkargoaren Aldizkariaren 73. zenbakian, Ekonomia Itunaren araubideaz eta eredu hori Espainiako estatuan eta, bereziki, Kataluniako Autonomia Erkidegoan (“El Concierto Económico del siglo XXI: nuevo cupo y ¿extensión a Cataluña?“) orokor bilakatzeari dagozkion aukerez duen ikuspegia azaltzen du.

Autoreen doktrinara joan