Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure buletinera

Gaurkotasuna

Konstituzio Auzitegiak urratutzat jo du babes judizial eragingarria jasotzeko eskubidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai baten eraginez.
Saturday, 9 de January de 2016

Konstituzio Auzitegiak, 2015eko azaroaren 2an eman duen epaiaren bidez, urratutzat jo du babes judizial eragingarria jasotzeko funtsezko eskubidea, Konstituzioaren 24. artikuluan aintzatesten dena; eskubide hori Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2012ko ekainaren 19ko epai baten eraginez urratu da, zeren eta epai-organo horrek ezetsi egin baitzuen Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 14/1991 Foru Arauari buruzko konstituzio-kontrakotasuneko gaia planteatzea. Lurralde horretan Ondarearen
gaineko Zerga ordaindu behar dela ezarririk dago Foru Arau horretan, eta zerga hori, berriz, kenduta dago Estatuaren gainerako lurraldeetan. Goi Auzitegi horrek argudiatu duenez, auzialdia zegokion auzitegiak motibazio-akatsa egin zuen, eta arestion aipatu den funtsezko eskubidea urratu, ukatu egin baitzuen konstituzio-kontrakotasuneko gaia 2/1979 Lege Organikoaren 5. Xedapen Gehigarrian (1/2010 Lege Organikoan onetsi den idazketaren arabera) jaso diren xedapenak aplikatuz planteatzea. Jakina denez, foru arauen “blindajea” gotortu zuen lege organikoaren manuen konstituzionaltasunaren analisia egiteke dago, zenbait autonomia erkidegok errekurtsoa formulatu ondoren.

Konstituzio Auzitegiaren epaia