Itunaren dokumentazio guztia
zure eskuan

Finantza harremanak

Atal honetan jasotzen diren erreferentzia bibliografikoetan (bakoitzaren aurkibidea ere ikus dezakezu), Ekonomia Itunaren ondorioz sorturiko harreman finantzarioei buruzko argitalpenak aurkituko dituzu; bai estatuko administrazioaren eta euskal administrazioaren artean sortzen direnei buruzkoak, eta bai Euskal Autonomia Erkidegoaren barneko finantzaketa-sistemari buruzkoak.

Un análisis metodológico y empírico del sistema de cupo
ZUBIRI ORIA, Ignacio
Azpigaia
Argitaletxea: Fundación BBVA, 1995
El cupo
LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos y LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, Jose Luis
Azpigaia
Argitaletxea: Instituto Vasco de Administración Pública, 1994
Financiación de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las relaciones entre las instituciones del País Vasco: las bases del modelo
LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos y LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, Jose Luis
Argitaletxea: Instituto Vasco de Administración Pública, 1992
Financiación de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Concierto Económico: la distribución de recursos
LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos y LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, Jose Luis
Azpigaia
Argitalpena: IVAP, 1992
Financiación de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Concierto Económico: el cupo
LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos y LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, Jose Luis
Azpigaia
Argitaletxea: Instituto Vasco de Administración Pública, 1991
La metodología de determinación del cupo del País Vasco
DG Coordinación con las Haciendas Territoriales
Azpigaia
Argitaletxea: Ministerio de Economía y Hacienda, 1990
Financiación y endeudamiento del Territorio Histórico de Bizkaia
AAVV
Argitaletxea: Universidad de Deusto, 1989
Aportación de las Diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la C.A.P.V.
GOBIERNO VASCO
Argitaletxea: Gobierno Vasco, 1989
Un análisis económico de la LTH
GALLASTEGUI, Carmen y GALLASTEGUI, Inmaculada
Argitaletxea: Eusko Ikaskuntza, 1984
Análisis del concierto económico entre el Estado y el País Vasco y de la metodología para el cálculo del cupo
FONTELA MONTES, Emilio
Azpigaia
Argitaletxea: Instituto de Estudios Fiscales, 1982