Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Indarreko Kupoaren Legera sartutako beste osagai batzuk

2022tik 2026ra bitarteko bosturtekorako Kupoaren Legeak, zenbait eskumenetan Euskal Autonomia Erkidegoaren finantzaketa nola gauzatzen den zehazteaz gain, abuztuaren 4ko 37/1997 Legeak, 1997-2001 bosturtekorako Euskal Autonomia Erkidegoko Kupoa zehazteko metodologia onartzen duenak, Lehen Xedapen Gehigarrian ezarritakoari eusten dio. Azken xedapen gehigarri horretan «finantza-konpentsazio» jakin batzuk ezarri ziren, neutraltasunaren bila justifikatuak, 1997an Fabrikazioko Zerga Bereziak hitzartzean bere gain hartutakoak. Zenbatekoa zehazteko, Zerga Bereziak kargatutako figura bakoitzerako aurreikusitako bilketari (behin-behineko kupoan) edo egindako bilketari (behin betiko kupoan) egozpen-indizearen (% 6,24) eta dagozkien kontsumo-ehunekoen arteko aldea aplikatzearen emaitza da.