Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Tributu-harremanen Printzipioen Koadroa

TRIBUTU-HARREMANEN PRINTZIPIOAK
Lurralde Historikoek ezar dezaketen tributu-sistemaren printzipio nagusiak
 • Elkartasunari begirunea izatea
 • Estatuko zergen antolaketa orokorra kontuan izatea
 • Estatuarekin koordinazioa, harmonizazio fiskala eta elkar-lana izatea
 • Lurralde Historikoetako erakundeen artean koordinazioa, harmonizazio fiskala eta elkar-lana izatea
 • Nazioarteko itun edo hitzarmenen mende egotea
Lurralde Historikoetako tributu-arauketaren harmonizazio fiskaleko printzipioak
 • Terminologia eta kontzeptuak Tributuen Lege Orokorrera egokitzea
 • Benetako presio fiskal osoa Estatuko gainerako lekuen parekoa izatea
 • Estatuko lurralde osoan pertsonak ibiltzeko eta geratzeko askatasuna errespetatu eta bermatzea, baita ondasun, kapital eta zerbitzuen zirkulazio-askatasuna ere, bereizkeriarik sortu gabe, enpresek euren artean lehiatzeko aukera murriztu gabe, edota baliabideak erabiltzean nahasmendurik eragin gabe
 • Abeltzaintza-, meatzaritza-, industria-, merkataritza-, zerbitzu-, lanbide- eta arte-jardueren kasuan, lurralde erkidean erabilitako sailkapen bera erabiltzea
Elkar-lanerako printzipioa
 • Proiektuak onetsi aurretik arauak elkarrekin trukatzeko betebeharra
 • Nazioarteko hitzarmenetan Euskadiko erakundeek elkar-lanean aritzea
 • Informazioa trukatzea eta ikuspenetarako lankidetza
Interpretazio-printzipioa
 • Ekonomi Itunaren arauak interpretatuko dira Tributu Lege Orokorrean tributu-arauak interpretatzeko ezarri diren erregelen arabera
FINANTZA-HARREMANEN PRINTZIPIOAK
Printzipio nagusiak
 • Euskadiko erakundeen autonomia fiskala eta finantza-autonomia, euren eskumenak garatzeko eta betetzeko
 • Elkartasunari begirunea izatea Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan ezarritako moduan
 • Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, Estatuarekin koordinazio eta elkar-lana izatea
 • Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu ez dituen Estatuko zamak ordaintzea
Toki-erakundeei buruzko printzipioak
 • Estatuak une oro dituen finantza-zaintzako ahalmen berdinak Euskadiko erakunde eskudunek izatea
 • Lurralde Historikoetako Toki-erakundeek, itundu gabeko tributuetan parte hartzea