Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Aseguruetako Primen Gaineko Zerga

ARAUGINTZA AHALMENA

LOTURA-GUNEAK

Aitortzeko eredu eta epeak

Konpromisoa edo arriskua Euskadin kokatzea

ASEGURUETAKO ERAGIKETAK

Arriskua Euskadin kokatzeko erregelak

Ondasun higiezinak Ondasun higiezinak soilik Ondasun higiezina Euskadin egotea
Poliza berean ondasun higiezinak eta higigarriak Ondasun higiezina Euskadin egotea
Ondasun higiezinean dauden ondasun higigarriak soilik Ondasun higiezina Euskadin egotea
Ondasun higiezinak lurralde erkidean eta foru lurraldean Proportzioan, lurralde bakoitzean dauden ondasunetako balioaren arabera
Ibilgailuak Ibilgailua noren izenean matrikulatu eta pertsona edo erakunde hori Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
Bidaietako arriskuak (lau hilabetetik beherako bidaiak) Aseguru-hartzaileak kontratua Euskadin sinatzea
Zehaztu gabeko beste kasu batzuk Pertsona fisikoak Aseguru-hartzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea
Bestelakoak Kontratuak aipatutako sukurtsala edo sozietate-egoitza Euskadin egotea

 

Konpromisoa Euskadin kokatzeko erregelak

Bizitza-aseguruak Pertsona fisikoak Aseguru-hartzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea
Bestelakoak Sukurtsala edo sozietate-egoitza Euskadin egotea

ARRISKUA EDO KONPROMISOA EUSKADIN KOKATZEKO ERREGELA SUBSIDIARIOA

Aseguruaren kontratatzailea enpresaburu edo profesionala izatea, baldin eta Euskadin bere ekonomia-jardueraren egoitza badago, bere establezimendu iraunkorra badago edo, aurrekorik izan ezean, Euskadin bere egoitza fiskala badago.