Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Finantza-transakzioen gaineko zerga eta Zerbitzu digital jakin batzuen gaineko zerga

ZERGA FIGURA

ARAUTZEKO GAITASUNA

LOTUNE

BILKETA

IKUSKAPENA

FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak Lurralde bakoitzean egindako eragiketen bolumena, Eragiketei dagokien zerga-oinarria adierazten duen ehunekoa Egoitza soziala lurralde erkidean edo foru-lurraldean duten sozietateen ekintzei buruzkoak Subjektu pasibo bakoitzaren zerga-oinarri osoa Subjektu pasiboaren zerga-egoitza
ZERBITZU DIGITAL JAKIN BATZUEN GAINEKO ZERGA Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak Lurralde bakoitzean egindako zerbitzu digitalen prestazioen bolumena, administrazio bakoitzaren lurraldean egindako zerbitzu-emateetatik lortutako diru-sarreren ehunekoaren arabera kalkulatuta, Espainiako lurraldean lortutako guztizko diru-sarrerei dagokienez Zergadunaren helbide fiskala