Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Jokoaren Gaineko Tributuak, Tasak eta Udal Zergak

TRIBUTUA

ARAUGINTZA-AHALMENA

BILKETA

JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGA Karga-tasak gehienez % 20 handitzea (ikuskaritza Sozietateen gaineko Zergako erregelen arabera) EAEko egoiliarrek jokatutako zenbatekoen joko-modalitate bakoitzeko proportzioa ( ez-egoiliarrei eta jokalariaren identifikazioa behar ez denean ere aplikatu egingo zaie)
BESTE JOKOAREN GAINEKO TRIBUTUAK

LOTURA-GUNEAK

ARAUKETA

BILTZEA

Zori, Enbido eta Adur Jokoen gaineko Tasa

Jokoa Euskadin egiteko baimena (mugak: zerga-egitatea eta subjektu pasiboa )

Zerga-egitatea Euskadin gauzatzea
Zozketa, Tonbola, Apustu eta Ausazko Konbinazioen gaineko Tasa Jokoa Euskadin egiteko baimena
TASAK
Herri jabariaren erabilera edo aprobetxamendu bereziaren gaineko tasak Euskadiko Foru Aldundien herri jabaria erabili edo aprobetxatzea
Zerbitzuak ematearen gaineko tasak Euskadiko Foru Aldundiek zerbitzuak ematea
Zuzenbide publikoko araubidean gauzatutako jardunaren gaineko tasak Euskadiko Foru Aldundien jarduna
UDAL ZERGAK
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga

Landa-lurreko edo hiri-lurreko ondasunak Euskadin egotea

Ekonomia Jardueren gaineko Zerga Udalaren gutxieneko kuota Sortzapena euskal udaletan gertatzea
Probintziako kuota Jarduera Euskadin gauzatzea
Estatuko kuota Betebeharpekoa Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga Zirkulazio-baimenean ageri den egoitza Euskadin egotea