Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Gaineko Zerga

ZERGA-EGITATEA

ARAUKETA APLIKAGARRIA

ZERGA BILTZEA

KOSTU BIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETAK
Ondasun higiezinak Kostu bidezko eskualdaketak eta errentamenduak Foru arauketa Ondasun higiezina Euskadin egotea
Eskubide errealak eratu eta lagatzea, berme-eskubideak barne
Ondasun higigarriak, aziendak edo kredituak Kostu bidezko eskualdaketak, eta eskubideak eratu eta lagatzea Eskuratzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
Baloreak eskualdatzea Eragiketa Euskadin burutzea
Ondasun higigarrien gaineko hipoteka edo edukitzaren lekualdaketarik gabeko bahia, aireontzi eta itsasontzien gainean Euskadin inskribatzea
Mailegu soilak, fidantzak, ondasun higiezinen gainekoak ez diren errentamenduak, eta pentsioak eratzea Berme errealik gabe Mailegu-hartzailea, fidantza-hartzailea, errentaria edo pentsioduna Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan izatea
Berme errealarekin Ondasun higiezina Euskadin egotea, edo hipoteka nahiz bahia Euskadin inskribatzea
Administrazio-emakidak Ondasunen gainean Ondasunak Euskadin egotea
Obra-exekuzioen gainean edo zerbitzuen ustiapenen gainean Obraren exekuzioa edo zerbitzuaren ustiapena Euskadin izatea
 

SOZIETATE-ERAGIKETAK

 

Lurralde erkideko arauketa Honako inguruabarretatik edozein:

  • Erakundearen egoitza fiskala Euskadin egotea
  • Erakundearen sozietate-egoitza Euskadin eta benetako zuzendaritzaren egoitza Europar Batasunetik kanpora egotea
  • Erakundeak eragiketak Euskadin gauzatu eta benetako zuzendaritzaren egoitza Europar Batasunetik kanpora egotea
EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUAK
Eskritura, notario-akta edo notario-agiriak Kuota finkoa Foru arauketa Eskritura Euskadin egilestea
Kuota aldakorra Agiria zein Erregistrotan inskribatu behar eta Erregistro hori Euskadin egotea
Administrazio-agiriak Aurrearretazko idaztoharrak Foru arauketa Idaztoharra zein Erregistrotan inskribatu behar eta Erregistro hori Euskadin egotea
Merkataritza-agiriak Kanbio-letrak eta horien ordezko agiriak edo ordaintzeko eginkizuna dutenak (ordaindukoak, bonoak, obligazioak edo antzeko tituluak) Lurralde erkideko arauketa Euskadin luzatu edo jaulkitzea
Atzerrian luzatzea, lehen edukitzailea Euskadiko egoiliarra bada edo egoitza fiskala bertan badu