Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Pertsona Fisikoen Gaineko Zuzeneko Zergak

TRIBUTUA

AITORPENA EGITEKO MODUAK

LOTURA-GUNEAK

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

Banakako aitorpena

Zergaduna Euskadiko ohiko egoiliarra izatea

Baterako aitorpena: foru lurraldean edo lurralde erkidean egoiliar diren zergadunen familia-unitateak Oinarri likidagarririk handiena duen familia-unitateko kidea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea

 

ZERGADUNA ESPAINIAKO OHIKO EGOILIARRA

ZERGADUNA ATZERRIKO OHIKO EGOILIARRA

ONDAREAREN GAINEKO ZERGA

Zergaduna Euskadiko ohiko egoiliarra izatea

Eskubideen eta ondasunen baliorik handiena Euskadin egotea edo bertan egikaritzea

OINORDETZA ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA

Oinordetzak Kausatzailea Espainiako egoiliarra da Kausatzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea Eskubide eta ondasun guztiak Euskadin egotea edo bertan egikaritzea
Kausatzailea atzerriko egoiliarra da Zergaduna Euskadiko ohiko egoiliarra izatea
Ondasun higigarrien eta eskubideen gaineko dohaintzak Dohaintza-hartzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea, sortzapenaren unean Eskubide eta ondasun guztiak Euskadin egotea edo bertan egikaritzea
Ondasun higiezinen gaineko dohaintzak Ondasun higiezina Euskadin egotea
Dohaintza-hartzailearen ohiko egoitza EAEn dago ondasunak atzerrian dauden kasuan
Bizitza-aseguruak Kausatzailea EAEko egoiliarra da Kausatzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea Euskadiko egoiliar diren aseguru-etxeek egindako kontratua, edota Euskadin diharduten atzerriko aseguru-etxeek egindakoa
Kausatzailea atzerriko egoiliarra da Zergaduna Euskadiko ohiko egoiliarra izatea

Arauketa aplikagarria

Foral
(salbu eta kausatzailea edo dohaintza-hartzailea zergaren sortzapena gertatu den datatik zenbatuta aurreko 5 urteko aldian egun gehiagotan lurralde erkidean egon bada..)