Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Sozietateen Gaineko Zerga

ERAGIKETEN LEKUA ETA KOPURUA

ADMINISTRAZIO ESKUDUNA

ARAUKETA ETA IKUSKAPENA

BILKETA

Aurreko ekitaldiko eragiketen kopurua 10 milioi € baino txikiagoa izan duten erakundeak Egoitza fiskala Egoitza fiskala
Aurreko ekitaldiko eragiketen kopurua 10 milioi € baino handiagoa izan duten erakundeak Zerga soilik ordaintzea lurraldetako batean: erkidean edo forukoan Eragiketak gauzatu diren lekua Eragiketen kopurua
Zerga Euskadin eta lurralde erkidean ordaintzea Egoitza fiskala Euskadin  < Eragiketen %75 baino gutxiago lurralde erkidean Euskadi
 > Eragiketen %75 baino gehiago lurralde erkidean Lurralde erkidea
Egoitza fiskala lurralde erkidean < Eragiketen %75 baino gutxiago Euskadin Lurralde erkidea
> Eragiketen %75 baino gutxiago Euskadin edo =%100 zerga-taldeetan integratutako erakundeentzat Euskadin Euskadi
Interes ekonomikoko elkartzeak eta Enpresen aldi baterako batasunak Erakunde guztiak foru arauketaren mende Foru arauketa Bazkideei egoztea, bazkideek kontuan hartu behar dute lurralde erkidean edo foru lurraldean gauzatu dituzten eragiketen kopurua zehazteko
Erakunde guztiak lurralde erkideko arauketaren mende Lurralde erkideko arauketa
Erakunde batzuk foru arauketaren mende eta beste batzuk lurralde erkideko arauketaren mende Lurralde erkideko arauketa
Talde fiskalak Erakunde guztiak foru arauketaren mende Foru arauketa Talde fiskalek, nolanahi ere, eragiketen bolumena ordaintzen dute (talde barneko deuseztatzeek zehazten dute).
Erakunde guztiak lurralde erkideko arauketaren mende Lurralde erkideko arauketa