Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Berotegi Efectua duten Gas Fluoratuen Gaineko Zerga eta Hondakinak Zabortegietan Uztearen, Errausketaren eta Hondakinen Baterako Errausketaren Gaineko Zerga

TRIBUTUA

ARAUGINTZA AHALMENA

LOTURA-GUNEA

BEROTEGI-EFEKTUA DUTEN GAS FLUORATUEN GAINEKO ZERGA Aitortzeko ereduak eta epeak
  • Fabrikazioa: Jarduera garatzen duen establezimendua Euskal Autonomia Erkidegoan kokatzea
  • Biltegizain gisa baimendutako zergadunek egindako salmentak edo entregak: jarduera egiten den lurraldea
  • Erkidego barruko erosketa: Zergadunaren helbide fiskala (edo ordezkariarena, ezarri gabe badaude), salbu eta biltegizain gisa baimendutako zergadunak badira; kasu horretan, jarduera egiten den lurraldea hartuko da kontuan.
  • Edukitze irregularra: produktuak lokalizatzea edukitze irregularra egiaztatzen den unean
HONDAKINAK ZABORTEGIETAN UZTEAREN, ERRAUSKETAREN ETA HONDAKINEN BATERAKO ERRAUSKETAREN GAINEKO ZERGA Karga-tasak handitzea, Lurralde Erkidean unean-unean indarrean dauden muga eta baldintza berberekin

Aitortzeko ereduak eta epeak

Zergaren xede diren hondakinak entregatzen diren zabortegia edo errausketa- edo baterako errausketa-instalazioa Euskal Autonomia Erkidegoan kokatzea