Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Informazio Betebeharrak

INFORMAZIO BETEBEHARRA

INFORMAZIOA JASOKO DUEN ADMINISTRAZIOA

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN LABURPENAK

Irizpide orokorra

Zerga biltzeko Administrazio eskuduna

Baloreen gordailuzainak edo baloreetako errenten kobraketa kudeatzen dutenak

Erakunde gordailuzaina ikertzeko edo egiaztatzeko eskumena duen Administrazioa

Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo diren erakundeak, eragiketen kopuruaren arabera

Administrazio-kontseiluetako kideei emandako ordainsarien gaineko atxikipenak Zerga biltzeko Administrazio eskuduna

 

Ondasun higigarrien kapitalaren atxikipenak
INFORMAZIO EMATEKO BETEBEHAR OROKORRA

Ekonomi-jarduerak gauzatzen dituzten betebeharpekoak

Betebeharpekoa ikertzeko edo egiaztatzeko eskumena duen Administrazioa

Ekonomi-jarduerak gauzatzen ez dituzten betebeharpekoak

Betebeharpekoaren egoitza fiskaleko Administrazioa

Jaraunspen jasogabeak, ondasun-erkidegoak eta nortasun juridikorik gabeko beste entitate batzuk

Kide edo partaideen zerga-egoitzako Administrazioa
ZENTSU-AITORPENAK Honako Administrazioetan aurkeztuko dira:

 • Betebeharpekoaren egoitza fiskaleko Administrazioan, eta
 • Betebeharpekoak hurrengo aitorpenak zein Administraziotan aurkeztu behar eta Administrazio horretan:
  • Atxikipenak eta konturako sarrerak
  • Sozietateen gaineko Zerga
  • Balio Erantsiaren gaineko Zerga
  • Ekonomia Jardueren gaineko Zerga
  • Zerbitzu digital jakin batzuen gaineko zerga
BEZ-ARI LOTUTAKO BETEBEHARRAK

Europako Erkidegoen barruko eragiketen aitorpena. Laburpenak

Ikerketarako eta egiaztapenerako Administrazio eskuduna

Erakunde-taldeetako sozietate nagusiaren betebeharrak

Taldeak diharduen lurraldeetako Administrazioak
IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA ESLEITZEA ETA BALIOGABETZEA

Esleipena

Pertsona juridikoak eta izaerarik gabeko erakundeak Bere egoitza fiskalari dagokion administrazioa.
Establezimendu iraunkorrik gabeko erakunde ez-egoiliarrak Ekimenak edo eragiketak egingo dituen lurraldeko administrazioa

Ezeztapena

Arau orokorra Bere egoitza fiskalari dagokion administrazioa, egiaztatzea eta ikertzea beste administrazio bati dagokionean salbu
Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak Esleitu zuen administrazioa