Itunaren dokumentazio guztia
zure eskuan

Autoreen doktrina

Atal honetan, egile guztiek argitaratutako artikuluak aurkituko dituzu, bai alderdi orokorrei, historikoei, finantzei edo zergei dagokienez, bai itundutako tributuak hitzartzeari dagokionez, edo Ekonomia Ituna Europako Erkidegoko zuzenbidearen edo estatu-laguntzen diziplinaren printzipio orokorrekin bateragarria izateari dagokionez federalismo fiskalaren ikuspegitik, nazioarteko agertokian eta, bereziki, Europakoan Ekonomia Itunaren moduko finantzaketa-erregimen batek planteatzen dituen arazoei dagokienez.

Bildumak 2002an Kontzertu Ekonomikoa berritu zenetik egindako doktrina zientifikoa hartzen du; beraz, data hori baino lehenagoko doktrinan interesatuta bazaude Ad Concordiam Bildumako “Euskal Ekonomia Itunaren Bilketa: legedia, jurisprudentzia eta bibliografia” liburuan ematen den bibliografia kontsulta dezakezu. Liburuan sartzeko egin klik hemen:

Sarbidea Euskal Ekonomia Itunaren bilduma..

El final de las vacaciones fiscales vascas
FERNÁNDEZ VALVERDE, Rafael
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto sobre Sociedades; beneficios fiscales: ayudas de estado ilegales; devolución
 • Responsabilidad patrimonial del legislador: improcedencia
Argitalpena: La Ley, 2018, Diciembre
El cupo vasco
ZUBIRI ORIA, Ignacio
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Concierto Económico; relaciones financieras; el cupo
Argitalpena: Exparlamentarios, 2018, pág. 25-28
Historia y consenso en el Concierto vasco
LABORDA MARTÍN, Juan José
Gako-hitzak
 • Concierto Económico; historia, origen
Argitalpena: Exparlamentarios, 2018, pág. 24
Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XII. Las relaciones financieras (1)
ARMENTIA BASTERRA, Javier
Gako-hitzak
 • Concierto Económico; relaciones financieras; el cupo
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 247
El carácter parcial del blindaje de las normas forales fiscales: a propósito del ATC 150/2017, de 14 de noviembre y de la STC 118/2016, de 23 de junio
IRANZO CEREZO, José Damián
Gako-hitzak
 • Blindaje de las Normas Forales; normas forales tributarias; concepto; LO 1/2010; constitucionalidad; procedencia
 • Normas procedimentales tributarias: control compartido de la jurisdicción constitucional y la ordinaria
Argitalpena: Revista Española de Derecho Administrativo, 2018, nº 193
Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo XI. Normas de gestión y procedimiento (y II)
ARMENTIA BASTERRA, Javier
Gako-hitzak
 • Concierto Económico: Tributos; normas de gestión y procedimiento
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 246
La creación de nuevos impuestos por parte del Estado y su aplicación en los Territorios Históricos vascos
ALONSO ARCE, Iñaki
Gako-hitzak
 • Concierto Económico: creación de nuevos impuestos; normas de armonización: atención a la estructura general impositiva; obligación de concertación
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 246
Medidas del proyecto BEPS implantadas por la UE y en el reino de España: territorio de régimen común y territorios forales (II)
MARTÍN SESMA, Francisco
Gako-hitzak
 • Tributos: Impuesto sobre Sociedades; Proyecto BEPS; adaptación a la normativa foral
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 244, pág. 1-29
Medidas del proyecto BEPS implantadas por la UE y en el reino de España: territorio de régimen común y territorios forales (I)
MARTÍN SESMA, Francisco
Gako-hitzak
 • Tributos: Impuesto sobre Sociedades; Proyecto BEPS; adaptación a la normativa foral
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 244, pág. 13-32
Las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado: los acuerdos de 2017
RUBI CASSINELLO, José
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Concierto Económico: relaciones financieras; concertación; acuerdos 2017
Argitalpena: ZERGAK, 2018, nº 55, pag. 145-162
La modificación del Concierto Económico: análisis de la ley 10/2017, de 28 de diciembre.
RUBI CASSINELLO, José
Gako-hitzak
 • Concierto Económico: relaciones tributarias; concertación; acuerdos 2017
Argitalpena: ZERGAK, 2018, nº 55, pag. 119-144
Naturaleza y evolución de las transferencias municipales en los Territorios Forales
ANGLÈS JUANPERE, Benjamí
Gako-hitzak
 • Modelo de financiación del País Vasco: relaciones internas: la financiación municipal
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 2018, nº 111, pag. 59-101
Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo X. Normas de gestión y procedimiento (I)
ARMENTIA BASTERRA, Javier
Gako-hitzak
 • Concierto Económico: Tributos; normas de gestión y procedimiento
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 245
Alcance de las competencias de la Junta General del Concierto Económico del País Vasco. Competencia de la Junta Arbitral para analizar la calificación jurídica de una determinada operación a efectos de IVA
ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Junta Arbitral; competencias; calificación de una operación a efectos de IVA
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 244
El proyecto BEPS de la OCDE y su implantación en la normativa foral de Bizkaia
ESPAÑA ARIZA, Íñigo
Gako-hitzak
 • Tributos: Impuesto sobre Sociedades; Proyecto BEPS; adaptación a la normativa foral
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 245
Libertad fundamental de movimiento de capitales y Concierto Económico: la concertación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en 2017
MARTÍNEZ BÁRBARA, Gemma
Gako-hitzak
 • Tributos: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; nueva concertación
 • Normativa comunitaria: libertad de movimiento de capitales
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 244
Administración competente para la exacción de las retenciones a cuenta sobre rendimientos del trabajo pagados por la Administración Institucional del Estado
ALONSO ARCE, Iñaki
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Tributos: retenciones a cuenta sobre rendimientos del trabajo; administración institucional del Estado
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 244
Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IX. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los impuestos (y IV)
ARMENTIA BASTERRA, Javier
Gako-hitzak
 • Concierto Económico: Tributos; puntos de conexión normativo, de inspección y de exacción
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 244
Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VIII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los impuestos (III)
ARMENTIA BASTERRA, Javier
Gako-hitzak
 • Concierto Económico: Tributos; puntos de conexión normativo, de inspección y de exacción
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 243
Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VII. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los impuestos (II)
ARMENTIA BASTERRA, Javier
Gako-hitzak
 • Concierto Económico: Tributos; puntos de conexión normativo, de inspección y de exacción
Argitalpena: Forum Fiscal, 2018, nº 242