Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure buletinera

Gaurkotasuna

EKONOMIA ITUNAREN BATZORDE MISTOAREN BATASUNA
Monday, 12 de December de 2022

Joan den azaroaren 17n, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak bilera bat egin zuen, eta bertan zergei eta finantzei buruzko hainbat gai adostu dira.

Lehenengoen artean, bi zerga-figura berri ituntzea adostu da – Berrerabili ezin diren plastikozko ontzien gaineko Postu Berezia eta Hondakinak Zabortegietan Biltegiratzearen, Erraustearen eta Hondakinen Baterako Errausketaren gaineko Zerga –, bai eta Ekonomia Ituna Berotegi-efektuko Gas Fluordunen gaineko Zergan egindako aldaketetara egokitzea ere.

Finantzei dagokienez, 2022-2026 bosturtekorako kupoaren metodologia berria onartu da. Metodologia horrek abiaburu-urteko behin-behineko kupoa 1.472m €-tan finkatzen du, bai eta 2021eko Kupo Likidoaren behin betiko zenbatekoak, Finantza Konpentsazioak (behin betikoa 2021 eta behin-behinekoa 2022) eta Enplegu Politika Aktiboen Balorazioa (behin betikoa 2021 eta behin-behinekoa 2022) ere. Gainera, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren kudeaketaren finantziazioa bideratzea onartu da, bai eta Euskadik Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren zuzkiduretan eta osasun-arloko funtzioak eta beken osagarria – finantzatzeko aparteko zuzkiduretan parte hartzea ere.

Azkenik, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak berretsi egin du Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak 2022ko irailaren 28an sinatutako akordioa, 2023ko ekitaldirako aurrekontu-egonkortasunari buruzkoa.

Euskal ordezkariak

Foru ordezkariak