Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Tributu-oinarriak

1) ESKUMENEN BANAKETA

Ekonomi Itunak Euskadiko Lurralde Historikoen erakunde eskudunei euren tributu-sistema eratzeko eta ezartzeko eskumena aitortzen die. Salbuespen bakarra Estatuari modu esklusiboan dagozkion eskubideak dira, hala nola:

  • Inportazioen gaineko eskubideak eta inportazioei lotutako Zerga Bereziak eta BEZ.
  • Ekonomi Itunak ezarritako goi mailako ikuskapena.

Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunek beren tributu-araubidea diseinatu eta aplikatzeko dituzten ahalmenen erabilera arautuko duten printzipio batzuk ezarri dira. Printzipio orokor batzuk eta harmonizazio- eta lankidetza-arau jakin batzuk errespetatu beharko dituzte, Itunaren I. kapituluko 1. atalean jasota daudenak (2. artikulutik 4.era).

Azkenik, Ekonomia Ituna bera aplikatzeko ahalmenez baliatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoek Estatuko Ogasun Publikoak dituen jarduteko ahalmen berberak izango dituzte.

2) TRIBUTU-SISTEMAREN PRINTZIPIO OROKORRAK

Ekonomi Itunak printzipio orokorren multzoa biltzen du. Printzipio horiek bi talde handitan sailka daitezke: batetik, Konstituzioari edo Estatutuari lotutako printzipioak, esaterako, Nazioarteko Itunak errespetatzea edo elkartasunari begirunea izatea; bestetik, Itunak ezarritako eskumenekin zuzeneko zerikusia duten printzipio orokorrak. Gainera, horietako bat Euskadiko Lurralde Historikoen arteko harremanei buruzkoa da, Lurraldeen arteko koordinazioa, harmonizazio fiskala eta elkar-lana izatea Eusko Legebiltzarrak emandako arauen arabera.

Itunak ezarritako ahalmenekin zuzeneko zerikusia duten ondoko printzipioak aipa daitezke:

  • Estatuko zergen antolaketa orokorra kontuan hartzea.
  • Tributu-arauketa egitean, Lurralde Historikoek harmonizazio fiskalaren arauak errespetatzea. Hauen artean nabarmen daitezke, benetako presio fiskal osoa Estatuko gainerako lekuen parekoa izatea eta pertsona, ondasun, kapital eta zerbitzuen zirkulazio-askatasuna.
  • Lurralde Historikoetako erakundeen eta Estatuko Administrazioaren arteko elkar-lana, batez ere hiru eremutan eragina izango duena, arauzko proiektuak elkarrekin trukatzeko betebeharra, Euskadiko erakundeek parte hartzea Nazioarteko Itunen negoziaketan eta aplikazioan, eta informazioa trukatzea.