Itunaren dokumentazio guztia
zure eskuan

Jurisprudentzia

Atal honetan 2002an berritu zenetik Ekonomia Itunaren edukiari lotuta dauden gaien arloan jaulki diren epairik garrantzitsuenak aurkituko dituzu, bai alderdi orokorrei, finantzei eta tributuei dagokienez, bai itundutako tributuak hitzartzeari dagokionez. Europako auzitegien, Justizia Auzitegiaren eta Lehen Auzialdiko Auzitegiaren eta auzotegi nazionalen, Konstituzio Auzitegiaren, Auzitegi Gorenaren eta Justizia-Auzitegi Nagusien epaiak daude.

Data hori baino lehenagoko jurisprudentzian interesatuta bazaude Ad Concordiam Bildumako “Euskal Ekonomia Itunaren Bilketa: legedia, jurisprudentzia eta bibliografia” liburuko “Jurisprudentziaren Eranskina” kontsulta dezakezu. Liburuan sartzeko, egin klik hemen:

Sarbidea Euskal Ekonomia Itunaren bilduma..

TSJPV St 2009-07-27
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Gako-hitzak
 • Legitimación para impugnar normas forales; partidos políticos en Juntas Generales; aplicación de la LBRL: procedencia
 • TS St 2013-05-20
TS St 2009-05-26
Tribunal Supremo
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades: normativa aplicable; concepto de territorio foral y común
 • País Vasco y Navarra
TSJPV St 2009-05-25
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial; autonomía suficiente; autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TS St 2009-01-22
Tribunal Supremo
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades: deducciones
 • Normas de armonización: presión fiscal efectiva global
 • Libertad de circulación y establecimiento
 • Principio de igualdad
 • Comisión Mixta de Concierto Económico: acuerdos; efectos
TSJPV St 2008-12-22 (8)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TSJPV St 2008-12-22 (7)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: auestión prejudicial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TSJPV St 2008-12-22 (6)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TSJPV St 2008-12-22 (5)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TSJPV St 2008-12-22 (4)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TSJPV St 2008-12-22 (3)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TSJPV St 2008-12-22 (2)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial, autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TSJPV St 2008-12-22 (1)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TSJPV St 2008-12-22
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Ayudas de Estado: cuestión prejudicial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Libertad de circulación y establecimiento
TS St 2008-12-17
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Medidas cautelares: suspensión; periculum in mora; fumus boni iuris
 • Cuestión prejudicial: efectos
TSJPV St 2008-10-06
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Gako-hitzak
 • Recurso de casación; normativa foral; admisibilidad
 • Apelación exclusiva a normativa foral
 • TS St 2011-12-12
TS St 2008-10-03
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades
 • Medidas cautelares: suspensión; periculum in mora; fumus boni iuris
 • Cuestión prejudicial: efectos
 • Voto particular
TSJPV St 2008-09-29
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Gako-hitzak
 • IVA: volumen de operaciones; modificación
 • Intereses de demora: improcedencia
TJUE St 2008-09-11
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Ayudas de Estado: selectividad territorial
 • Cuestión prejudicial: autonomía suficiente: institucional, procedimental, económica
TSJPV St 2008-07-14
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • IVA: domicilio fiscal
 • Devolución: intereses de demora; procedencia
TS St 2008-07-10
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Conflicto: falta de constitución Junta Arbitral
 • Paralización de actuaciones