Itunaren dokumentazio guztia
zure eskuan

Jurisprudentzia

Atal honetan 2002an berritu zenetik Ekonomia Itunaren edukiari lotuta dauden gaien arloan jaulki diren epairik garrantzitsuenak aurkituko dituzu, bai alderdi orokorrei, finantzei eta tributuei dagokienez, bai itundutako tributuak hitzartzeari dagokionez. Europako auzitegien, Justizia Auzitegiaren eta Lehen Auzialdiko Auzitegiaren eta auzotegi nazionalen, Konstituzio Auzitegiaren, Auzitegi Gorenaren eta Justizia-Auzitegi Nagusien epaiak daude.

Data hori baino lehenagoko jurisprudentzian interesatuta bazaude Ad Concordiam Bildumako “Euskal Ekonomia Itunaren Bilketa: legedia, jurisprudentzia eta bibliografia” liburuko “Jurisprudentziaren Eranskina” kontsulta dezakezu. Liburuan sartzeko, egin klik hemen:

Sarbidea Euskal Ekonomia Itunaren bilduma..

TSJPV St 2014-09-26
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Gako-hitzak
 • Blindaje de las Normas Forales: LO 1/2010; alcance de la expresión “Normas forales
  fiscales”
 • LGT: Procedimiento administrativo común: competencia exclusiva del Estado
 • NFGT: procedimientos de gestión; revisión rendimiento de actividades económica:
  comprobación limitada; procedencia
 • Impugnación indirecta: interpretación conforme a la LGT; improcedencia

 

TSJPV St 2014-09-18
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Gako-hitzak
 • NFGT: procedimientos de gestión; revisión rendimiento de actividades económicas;
  comprobación limitada: procedencia
 • LGT procedimiento administrativo común; procedencia
TS St 2014-07-11
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
TSJPV St 2014-07-07 (1)
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • IVA; competencia inspectora de comprobación; actas únicas; punto de conexión
 • Actuaciones de administración sin competencia inspectora; improcedencia
 • TS St 2016-05-31 (1)
TSJPV St 2014-07-07
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • IVA; competencia inspectora de comprobación; actas únicas; punto de conexión
 • Actuaciones de administración sin competencia inspectora; improcedencia
 • TS St 2016-05-03 (1)
TSJPV St 2014-07-02
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Gako-hitzak
 • Comprobación del volumen de operaciones en cada Territorio
 • Actuaciones de verificación por administración sin competencia inspectora: procedencia
 • TS St 2016-05-03
TC St 2014-06-26
Tribunal Constitucional
Gako-hitzak
 • Convenio; tributos convenidos; creación de tributos nuevos; limites; LOFCA
 • TC St 2012-11-14
TS St 2014-06-23
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades; ayudas de Estado; selectividad territorial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Principios constitucionales de solidaridad e igualdad
 • Prueba; diligencia para mejor proveer; inadmisión; procedencia
 • TSJPV St 2012-07-05
TSJPV St 2014-05-16
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Haciendas locales; régimen presupuestario
 • Tutela financiera; contenido normativo;
 • RD 1906; competencia foral; autonomía local
TJUE St 2014-05-13
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Vacaciones fiscales; Régimen de ayudas ilegal e incompatible
 • Recuperación; inejecución; multa pecuniaria
TS St 2014-05-06
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
TS St 2014-05-05
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
TS St 2014-03-28
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades; ayudas de Estado; selectividad territorial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Principios constitucionales de solidaridad e igualdad
 • Prueba; diligencia para mejor proveer; inadmisión; procedencia
 • TSJPV St 2012-11-26
TS St 2014-03-27 (2)
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades; ayudas de Estado; selectividad territorial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Principios constitucionales de solidaridad e igualdad
 • Prueba; diligencia para mejor proveer; inadmisión; procedencia
 • TSJPV St 2012-11-30 (2)
TS St 2014-03-27 (1)
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades; ayudas de Estado; selectividad territorial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Principios constitucionales de solidaridad e igualdad
 • Prueba; diligencia para mejor proveer; inadmisión; procedencia
 • TSJPV St 2012-11-30 (1)
TS St 2014-03-27
Tribunal Supremo
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto Sociedades; ayudas de Estado; selectividad territorial; autonomía suficiente: autonomía institucional, procedimental y económica
 • Principios constitucionales de solidaridad e igualdad
 • Prueba; diligencia para mejor proveer; inadmisión; procedencia
 • TSJPV St 2012-11-23
TS St 2014-02-21
Tribunal Supremo
Gako-hitzak
 • Conflicto; Junta Arbitral domicilio fiscal de las personas jurídicas; gestión administrativa y dirección de los negocios
 • Prueba; valoración conjunta
 • JA Resolución 2012/10, de 26 de julio
TSJPV St 2014-01-24
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
Impuesto Sociedades; crédito fiscal para grandes inversiones

 • Ayudas de estado; recuperación; ejecución de plano
 • Principios generales del derecho comunitario; omisión del trámite de audiencia: nulidad; procedencia
TSJPV St 2014-01-16
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Gako-hitzak
 • Haciendas locales; financiación municipal; participación en los tributos concertados
 • Ttutela financiera; contenido normativo
 • RD 1906; competencia foral; autonomía local
TSJPV St 2013-12-11
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Impuesto sobre el Patrimonio; mantenimiento únicamente en un territorio foral
 • Blindaje de las Normas forales fiscales; control de constitucionalidad
 • Principio de igualdad; vulneración: improcedencia
 • Principios generales de los sistemas tributarios del País Vasco: atención a la estructura general impositiva del estado; armonización fiscal; vulneración: improcedencia