Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Kupoa Zehazteko Osagaiak

OINARRI-URTEKO KUPOA

 

Kontzeptua

Azalpena

Nork zehaztu

1

Estatuko Aurrekontuak: Gastuak Estatuak Espainia osoan gastatzen duena Estatuko gastuak

2

EAEk bere gain hartu dituen zamak Estatuak Espainia osoan gastatzen duena Estatuko gastuak

3

EAEk bere gain hartu ez dituen zamak, guztira (1-2) Estatuak Espainia osoan gastatzen duena Estatuko gastuak

Egozpen-indizea (%6,24) Kopuru osoetatik (gastuak, sarrerak, eta abar) EAEri dagokion ehunekoa Estatuaren eta EAEren Barne Produktu Gordina (BPG) (ehunekoa ez da aldatu 1981etik aurrera)

4

EAEk finantzatu behar dituen zamak

EAEk ordaindu beharreko gastuak Estatuko gastuak eta BPG

5

Itundu gabeko tributuak Kendu behar diren Estatuko sarrerak Estatuko sarrerak

6

Tributu-izaera ez duten sarrerak Kendu behar diren Estatuko sarrerak Estatuko sarrerak

7

Itundutako zuzeneko zergak Kendu behar diren Estatuko sarrerak Estatuko sarrerak

8

Estatuak lortutako sarrerak (5+6+7) Kendu behar diren Estatuko sarrerak Estatuko sarrerak

9

Aurrekontuetako defizita Zergekin finantzatzen ez den gastuaren zatia Estatuaren defizita

10

Kupo Likidoa (4-8-9) EAEk Estatuari ordaindu behar dion zenbatekoa Estatuaren gastuak, Estatuaren sarrerak, Estatuaren defizita, BPG

11

Arabari emaniko konpentsazioak Gastu berezien ziozko konpentsazioa Arabaren gastu-eskumen bereziak

12

Ordaintzeko kupo likidoa (10-11) Ordaindu beharreko kopurua Estatuaren gastuak, Estatuaren sarrerak, Estatuaren defizita, BPG

BOST URTEKO EPEALDIAREN GAINERAKO URTEETAKO KUPOA

13

Eguneratze-indizea Kupoa handitu den ehunekoa, oinarri-urteari begira Estatuko sarrerak
14 BEHIN-BEHINEKO KUPO LIKIDOA (=13×10) EAEk Estatuari ordaindu behar diona Estatuaren gastuak, Estatuaren sarrerak, Estatuaren defizita, BPG

15

Arabari emaniko konpentsazioak Gastu berezien ziozko konpentsazioa Arabaren gastu-eskumen bereziak

16

ORDAINTZEKO KUPO LIKIDOA
(14-15)
Ordaindu beharreko kopurua Estatuaren gastuak, Estatuaren sarrerak, Estatuaren defizita, BPG