Itunaren dokumentazio guztia
zure eskuan

Autoreen doktrina

Atal honetan, egile guztiek argitaratutako artikuluak aurkituko dituzu, bai alderdi orokorrei, historikoei, finantzei edo zergei dagokienez, bai itundutako tributuak hitzartzeari dagokionez, edo Ekonomia Ituna Europako Erkidegoko zuzenbidearen edo estatu-laguntzen diziplinaren printzipio orokorrekin bateragarria izateari dagokionez federalismo fiskalaren ikuspegitik, nazioarteko agertokian eta, bereziki, Europakoan Ekonomia Itunaren moduko finantzaketa-erregimen batek planteatzen dituen arazoei dagokienez.

Bildumak 2002an Kontzertu Ekonomikoa berritu zenetik egindako doktrina zientifikoa hartzen du; beraz, data hori baino lehenagoko doktrinan interesatuta bazaude Ad Concordiam Bildumako “Euskal Ekonomia Itunaren Bilketa: legedia, jurisprudentzia eta bibliografia” liburuan ematen den bibliografia kontsulta dezakezu. Liburuan sartzeko egin klik hemen:

Sarbidea Euskal Ekonomia Itunaren bilduma..

Comentarios a la Ley de Aportaciones 6/1996 para el periodo 1997-2001
EGUILUZ CERRILLO, Sara
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: modelo interno; aportaciones
Argitalpena: Zergak 1996, nº 10, pág. 97-108
El Concierto Económico, manifestación de soberanía fiscal
MERINO ANTIGÜEDAD, José Mª
Gako-hitzak
 • Armonización: capacidad normativa
 • Ayudas de estado
Argitalpena: Zergak 1996, nº 10, pág. 109-113
Situación de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el periodo 1992-1995
SARRIUGARTE IRAETA, Henar
Gako-hitzak
 • Tutela financiera: financiación municipal; participación en tributos concertados
Argitalpena: Zergak 1996, nº 10, pág. 109-119
La extinción de la obligación tributaria en el ámbito del Convenio Económico con Navarra y Concierto con el País Vasco: supuestos de compensación entre Administraciones
SERENA PUIG, Jose Mª
Gako-hitzak
 • Competencias
 • Convenio Navarra: conflictos; compensación
Argitalpena: Revista Jurídica de Navarra, 1994, nº 18, pág. 159-169
Las aportaciones de las Diputaciones Forales a la Comunidad Autónoma del País Vasco: principal recurso de la Hacienda General del País Vasco (1)
CEBRIAN APAOLAZA, Lierni
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: modelo interno; aportaciones
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1994, nº 38
Algunas reflexiones en torno al Concierto Económico y la reforma de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el patrimonio
LAMBARRI GÓMEZ, Carlos
Azpigaia
Gako-hitzak
 • IRPF; Impuesto Patrimonio: capacidad normativa
 • Puntos de conexión
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1993, nº 36
La autonomía financiera de los Territorios Históricos y su capacidad de emisión de deuda pública: los pagarés forales
GARRIDO GUTIÉRREZ, Pilar
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: cupo
 • Capacidad financiera
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1991, nº 29
Modelo financiero del Concierto Económico
LARREA ANGULO, Pedro
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: cupo
Argitalpena: Ekonomiaz, 1991, nº 19, pág. 34-53
El modelo de distribución de recursos entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. La ley de Aportaciones para el periodo 1989-1991
LAMBARRI GÓMEZ, Carlos
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: modelo interno; aportaciones
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1990, nº 26
Modificación del Concierto Económico en relación con la concertación del Impuesto sobre Sociedades
LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, José Luis
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Renovación
 • Impuesto Sociedades: capacidad normativa; puntos de conexión
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1990, nº 28
La metodología de determinación de los coeficientes anuales de aportación de las Haciendas forales a la Hacienda General del País Vasco
LAMBARRI GÓMEZ, Carlos
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: modelo interno; aportaciones
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1989, nº 24
La Ley de armonización, coordinación y colaboración fiscal de Euskadi
LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, José Luis
Gako-hitzak
 • Armonización interna: capacidad normativa
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1989, nº 24
Las leyes quinquenales de cupo: un acuerdo para el futuro
LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, José Luis
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: cupo
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1989, nº 23
El modelo interno de distribución de recursos financieros de la Comunidad Autónoma del País Vasco (conclusión)
ALBERDI LARIZGOITIA, Alberto
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: Modelo interno; aportaciones
Argitalpena: Ekonomiaz, 1987, nº 7-8, pág. 273-296
El modelo interno de distribución de recursos financieros de la Comunidad Autónoma del País Vasco
ALBERDI LARIZGOITIA, Alberto
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: modelo interno; aportaciones
Argitalpena: Ekonomiaz, 1987, nº 6, pág. 221-308
Multiplicadores de financiación: una introducción al análisis de la metodología del Cupo
ALBERDI LARIZGOITIA, Alberto
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: cupo
Argitalpena: Ekonomiaz, 1987, nº 5, pág. 25-42
La conexión entre los dos capítulos del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco
LÓPEZ LARRINAGA, José Ramón
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: cupo
Argitalpena: Ekonomiaz, 1987, nº 5, pág. 213-220
El Concierto Económico como conformador de un sistema de financiación autónoma
BELDARRAIN GARIN, Manuel
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: cupo
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1986, nº 15
Una visión del Concierto Económico y del cupo en la Comunidad Autónoma Vasca
BAKAIKOA AZURMENDI, Balere
Azpigaia
Gako-hitzak
 • Federalismo fiscal
 • Financiación: cupo
Argitalpena: Revista Vasca de Administración Pública, 1986, nº 14
Iniciación del sistema de tributación vascongada mediante conciertos económicos: 1878-1887
BASAS, Manuel
Gako-hitzak
 • Origen y evolución: historia
Argitalpena: Hacienda Pública Española, 1985, nº 92, pág. 209-218