Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Kreditu eta ezarpen erakundeen gainekoak, sektore elektrikoaren gaineko zergak, gasa, petrolioa eta kondentsatuak ateratzearen balioaren gainekoak

TRIBUTUA

ARAUGINTZA-AHALMENA

LOTURA-GUNEA

KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA

Karga-tasak lurralde erkidekoen baldintza beretan daude

Funtsak dituzten egoitza zentrala, sukurtsalak edo bulegoak EAEn egotea
Presentzialak ez diren merkaturatze-sistemen bidez mantentzen diren funtsen kasuan eta lurralderatu ezinak diren bestelako funtsen kasuan EAEri egotziko zaizkio lurralderatu diren gordailuen partaidetzari dagokion proportzioan
SEKTORE ELEKTRIKOAREN GAINEKO ZERGAK

Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zerga

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak Energia elektrikoaren ekoizpenerako instalazioak euskal lurraldean egotea

Energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak sortzearen gaineko Zerga

Energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak sortzen diren instalazioak euskal lurraldean egotea

Erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko Zerga

Erregaia eta hondakinak biltegiratzen diren instalazioak euskal lurraldean egotea
GASA, PETROLIOA ETA KONDENTSATUAK ATERATZEAREN BALIOAREN GAINEKOAK ZERGA Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak Meatokia edo hobiaren ustiapen-emakidaren erreferentziako perimetroaren barruan sartzen den aldea dagoen tokiak EAEn duen kokapena.