Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure boletinera

Gaurkotasuna

EKONOMIA ITUNAREN BATZORDE MISTOAREN BATASUNA
Monday, 12 de December de 2022

Joan den azaroaren 17n, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak bilera bat egin zuen, eta bertan zergei eta finantzei buruzko hainbat gai adostu dira.

Lehenengoen artean, bi zerga-figura berri ituntzea adostu da – Berrerabili ezin diren plastikozko ontzien gaineko Postu Berezia eta Hondakinak Zabortegietan Biltegiratzearen, Erraustearen eta Hondakinen Baterako Errausketaren gaineko Zerga –, bai eta Ekonomia Ituna Berotegi-efektuko Gas Fluordunen gaineko Zergan egindako aldaketetara egokitzea ere.

Finantzei dagokienez, 2022-2026 bosturtekorako kupoaren metodologia berria onartu da. Metodologia horrek abiaburu-urteko behin-behineko kupoa 1.472m €-tan finkatzen du, bai eta 2021eko Kupo Likidoaren behin betiko zenbatekoak, Finantza Konpentsazioak (behin betikoa 2021 eta behin-behinekoa 2022) eta Enplegu Politika Aktiboen Balorazioa (behin betikoa 2021 eta behin-behinekoa 2022) ere. Gainera, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren kudeaketaren finantziazioa bideratzea onartu da, bai eta Euskadik Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren zuzkiduretan eta osasun-arloko funtzioak eta beken osagarria – finantzatzeko aparteko zuzkiduretan parte hartzea ere.

Azkenik, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak berretsi egin du Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak 2022ko irailaren 28an sinatutako akordioa, 2023ko ekitaldirako aurrekontu-egonkortasunari buruzkoa.

Euskal ordezkariak

Foru ordezkariak

Nafarroako Hitzarmenaren aldaketa argitaratu da
Friday, 21 de October de 2022

Urriaren 20ko BOEk urriaren 19ko 22/2022 Legea argitaratu du, Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoa onartzen duen abenduaren 26ko 28/1990 Legea aldatzen duena. Nafarroako Hitzarmenaren azken aldaketa 2015ean egin zen, 14/2015 Legearen bidez. Hori dela eta, egokitzapen honek aldaketa ugari jasotzen ditu, eta horien edukia Estatuko ordenamendu juridikoan sartutako berrikuntzetara egokitzen du. Aldaketa gehienak Euskal Autonomia Erkidegoarekin hitzartu dira abenduaren 28ko 10/2017 Legearen eta otsailaren 8ko 1/2022 Legearen bidez, hala nola finantza-transakzioen gaineko zerga, zenbait zerbitzu digitalen gaineko zerga, gasa erauztearen, petrolioaren eta kondentsatuen gaineko zerga edo BEZa haren erregulazioan sartutako araubide berezi berrietara egokitzea.

Hitzarmenak Hondakinen Gordailuaren gaineko Zerga berriaren lotura-puntua ere sartu du, baina ez du berrerabili ezin diren plastikozko ontzien gaineko zerga bereziari dagokionez egin, biak Euskal Autonomia Erkidegoarekin hitzartu gabe baitaude.

22/2022 Legearen testua

IACFSren hitzaldia, urriaren 27an eta 28an.
Wednesday, 19 de October de 2022

Datorren urriaren 27an eta 28an, IACFS 2022 hitzaldia egingo da Bilboko Bizkaia Aretoan, Ekonomia Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (UPV/EHU) antolatuta.

International Association of Center for Federals Studies (IACFS) erakundearen Konferentzia federalismoaren arloko nazioarteko ekitaldi akademiko garrantzitsuenetako bat da. 1977an sortu zenetik antolatzen du, eta kontinente guztietako 30 zentro edo institutu afiliatu baino gehiago ditu. Munduko herrialde federal nagusiak hartzen ditu bere baitan, eta federalismoaren arloko nazioarteko ekitaldi akademiko garrantzitsuenetako bat da.

Aurtengo biltzarrak federalismo fiskala eta lurraldeen arteko desberdintasunak eta nazioz azpiko finantza publikoen kudeaketa izango ditu ardatz.

International Association of Center for Federals Studies (IACFS), 1977an sortua, federalismoari buruzko ikerketa, zabalkunde eta aholkularitza arloko nazioarteko elkarte nagusietako bat da. Gaur egun, kontinente guztietako 30 zentro edo institutu afiliatu baino gehiago ditu, eta munduko herrialde federal nagusiak hartzen ditu.

Hitzaldia jendearentzat zabalik dago aldez aurretik izena emanda eta streaming bidez jarraitu ahal izango da Ituna Zentroaren Youtubeko kanalean edo Bizkaia Aretoaren webgunean.

Programa
Inskripziorako esteka

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren doktrina, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren lotura-puntuari buruzkoa
Monday, 30 de May de 2022

Luis Javier Murgoitio Estefanía magistratua txostengile izan duen 2022ko otsailaren 14ko epaian, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiek plusbalioaren gaineko zerga deiturikoa arautzeko duten gaitasuna, eta Ekonomia Itunaren 42. artikulura jo du, zeinean ahalmena aitortzen baita, bere lurraldearen barruan, itundutako beste zerga batzuen zerga-araubidea arautzeko, tokiko erakundeen aurreko zerga-arau orokorren arabera.

Lotura-puntua, zergaren benetako izaera dela eta, ezin da besterik izan, zerga dagokion lursailaren espazioko kokapenarena baino.

Epairako sarbidea

EKONOMIA ITUNAREN ARBITRAJE BATZORDEAREN ERREGELAMENDUA ALDATZEA
Wednesday, 25 de May de 2022

2022ko maiatzaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofizialak maiatzaren 24ko 392/2022 Errege Dekretua argitaratu du, abenduaren 28ko 1760/2007 Errege Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordearen Erregelamendua aldatzen duena, eta maiatzaren 9ko 335/2014 Errege Dekretuaren bidez aldatu zena.

Egungo aldaketa, funtsean, teknikoa eta prozedurazkoa da, eta, neurri handi batean, haren xedapen batzuk otsailaren 8ko 1/2022 Legearen bidez onartutako Ekonomia Itunaren 47 ter, 64 eta 68. artikuluen idazkera berrira egokitu beharretik dator. Era berean, aldaketa formal huts batzuk sartu dira, hala nola Erregelamenduan aldatu berri diren beste lege batzuei egindako erreferentziak edo izena aldatu zaien organoei edo antolaketa-egiturei egindako erreferentziak eguneratzea helburu dutenak.

Errege Dekretuaren testua