Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure boletinera

Gaurkotasuna

Atal berria gure webgunean
Wednesday, 5 de September de 2018

Atal berria inauguratu dugu gure webgunean. Bertan, hedabideetan agertu diren Ekonomia Itunarekin loturiko prentsa-albisterik nabarmenenak gehituko ditugu aldian-aldian. Hedabide horietan Itunaren presentzia ez denez inoiz etengabea izan, oraingoz behintzat, ez dugu sortuko aldizkakotasun zehatz bat duen alerta bat; aitzitik, gaurkotasunera egokituko gara eta agertuz doazen albisteen berri emango dizuegu, bakoitzari dagokion garrantziaren arabera.

Lehenengo prentsa-clipping azkeneko newsletterera txertatu genuen eta 2017ko azken hiruhilekoan eguneroko prentsan agertutako albisteak barne hartzen zituen; bigarren clippinga albiste independente bat da bere hortan.

Atal berrira sartu ahal zarete honako esteka honetatik:

Klipping Prentsa

Behin hackerrek egindako erasoak indargabetuta, weba abian jartzen dugu berriro ere
Monday, 18 de June de 2018

Kaixo guztioi:

Dakizuen bezala azken hil hauetan webaren jarduera ia hutsaren parekoa izan da   hackeo arazo batzuen ondorioz; kontua da gure webean sartuta genituen agiri guztiak zituen  hosting-enpresa  aldatu behar izan dugula.

Migrazioaren erruz ezinezkoa  izan da Ekonomia Itunaren inguruko egunerokotasunaren informazioa era egokian mantentzea eta horregatik behean jarduerarik eduki ez dugun aldian egin ditugun dokumentazio-ekarpen nagusien laburpena egin dugu. Aldi berean, Itunari eta Kupoari buruzko azalpenak emateko infografiak eguneratzeko aprobetxatu dugu. Bideoan eginda daude (full HD 1920 x 1080) ikuspegi askoz ere freskoago eta dinamikoagoarekin;  esan behar dugu ezaugarri moduan off ahotsaren bidez egiten den narrazioa egiten den aldi berean eszenan sartzen joango diren elementu animatuak dituztela eta irudien gainean testuak  jartzen  direla gakoak  eta berariazkoak diren mezuak azpimarratzeko. Horren guztiaren xedea Ekonomia Itunaren eta Kupoaren ezaugarri nagusiak era dinamikoan, erakargarrian eta errazean aurkeztea da ahalik eta jende gehienak uler ditzan.

Azkenik, komentatu behar dizuegu jarduerarik gabeko aldi horren ondorioz ez dugula data hauetan beti egiten izan dugun  seihileroko newsletterra argitaratuko, eta hurrengoa abenduan  izango dela.

Adeitasunez, agur

 

WEBEAN SARTU DIREN AGIRI BERRIAK

DATA/ZK.

EGILEA

TITULUA/OHARRAK

DOKTRINA ZIENTIFIKOA

FEDEA PP  2017/14

DE LA FUENTE MORENO, Ángel

Notas sobre el proyecto de nueva ley del cupo

Forum Fiscal 237

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico .    Capítulo II. Concierto Económico y su relación con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. El Concierto Económico en el marco de la Unión Europea (I)

Forum Fiscal 238

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo III. el Concierto Económico en el marco de la Unión Europea (II)

Forum Fiscal 239

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo IV. Competencias generales de las instituciones de los Territorios Históricos y principios generales para regular el sistema Tributario foral (I).

Forum Fiscal 239

SILVESTRE LÓPEZ, Jose Luis

El domicilio fiscal

Forum Fiscal 240

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo V. Competencias generales de las instituciones de los Territorios Históricos y principios generales para regular el sistema Tributario foral (II)

Forum Fiscal 240

ALONSO ARCE, Iñaki

Los pagos anticipados y su cómputo a efectos del volumen de operaciones

FEDEA PP  2018/02

DE LA FUENTE MORENO, Ángel

Sobre la generalización del sistema de concierto

Forum Fiscal 241

MERINO JARA, Isaac

BEPS, Unión Europea y Hacienda Foral

Forum Fiscal 241

ARMENTIA BASTERRA, Javier

Todo sobre el Concierto Económico. Capítulo VI. Capacidad normativa y de aplicación de los tributos en cada uno de los impuestos

ADMINISTRAZIO-DOKTRINA

Junta Arbitral

Resolución 2017-14, de 15 de noviembre

IVA: localización de las operaciones; Entregas de carburantes

Junta Arbitral

Resolución 2017-15, de 15 de noviembre

Conflicto positivo incoado por el contribuyente; inadmisión

Junta Arbitral

Resolución 2017-16, de 21 de diciembre

Domicilio fiscal de las personas jurídicas

Junta Arbitral

Resolución 2017-17, de 21 de diciembre

Domicilio fiscal de las personas jurídicas

Junta Arbitral

Resolución 2017-18, de 22 de diciembre

Domicilio fiscal de las personas físicas

Junta Arbitral

Resolución 2017-21, de 22 de diciembre

Conflicto negativo; acta única practicada por administración competente

JURISPRUDENTZIA

TS

Au 2018-01-19

NFGT: Procedimiento de revisión distinto de los previstos en la LGT; vulneración de la norma de armonización

TS

 St 2018-04-03

Norma Foral General Tributaria; procedimiento de gestión iniciado mediante autoliquidación: falta de regulación de la caducidad procedimental

LGT; procedimiento administrativo común; carácter básico vulneración de las normas de armonización

TS

St 2018-04-16

IVA Operaciones realizadas por no establecidos

TS

St 2018-04-17

Retenciones sobre rendimientos del trabajo; administración institucional del estado

TSJPV

St 2017-09-07

IVA: tributación compartida; cambio de VOP

TSJPV

St 2017-09-17

Impuesto sobre Primas de Seguros; requerimientos de información; eficacia interruptiva de la prescripción

TSJPV

St 2017-09-19

Impuesto sobre primas de Seguros; reglas de localización

TSJPV

St 2017-09-20

Impuesto sobre Sociedades: actuaciones de gestión por la administración que no tiene la capacidad inspectora:

TSJPV

St 2017-09-21

Impuesto sobre Sociedades: actuaciones de gestión por la administración que no tiene la capacidad inspectora:

TSJPV

St 2017-09-27

Ley de armonización, coordinación y colaboración; procedimiento de centralización de obligaciones tributarias entre las administraciones tributarias forales

TSJPV

St 2017-10-16

IBI; recargo por viviendas desocupadas; vulneración de principios constitucionales

TSJPV

St 2017-11-10

Reglas de armonización: adecuación a la LGT en cuanto a terminología y conceptos

IRPF: Actividades Económicas; estimación objetiva; rendimiento real

Francisco Javier de Landaburu Universitas 2018 saria
Tuesday, 22 de May de 2018

Francisco Javier de Landaburu Universitas 2018 sariaren (EuroBasque) epaimahaiak lehen saria eman dio “Erakunde azpi-estatalen parte-hartzea EBko maila anitzeko gobernantza fiskal eta finantzarioaren arloan. Balantze kritikoa eta etorkizunerako proposamenak euskal esperientziatik abiatuta” ikerketa proiektuari, Mikel Erkoreka, Santiago Larrazabal, Gemma Martínez eta José Rubí ikerlariek aurkeztua. Ikerketa proiektua Ekonomia Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren (EHU) eta Ad Condordiam Ekonomia Ituna Sustatu eta Hedatzeko Elkartearen (Bizkaiko Foru Aldundia, EHU eta Deustuko Unibertsitatea) arteko lankidetzaren esparruan garatuko da.

 Urte honen bukaeran burutuko den ikerketa proiektuak etorkizuneko konfigurazioa eta Europako erakunde-arkitekturaren bilakaera baldintzatuko duten bi elementu nagusi erlazionatuko ditu elkarrekin (eta bertan jarriko du arreta): eskualdeen eta erakunde azpi-estatalen fiskalitatea eta partaidetza Europako erabaki-mahaietan. Europar Batasuneko maila anitzeko gobernantza fiskal eta finantzarioaren inguruko analisi kritiko bat egitea da proiektuaren xedea, euskal esperientziatik abiatuta Europako gizarteratzeko prozesuan eskualde eta erakunde azpi-estatalek izan beharko luketen rolean arreta berezia jarrita.

 Amaierako lana eta horren ondorioak hurrengo ikasturtean zehar argitaratu eta zabalduko dira.

 Era berean, sariaren epaimahaiak bi accesit eman dizkie Xabier Ezeizabarrenaren “Euskal federalismoaren artikulazioa EBn: euskal partaidetza EBn eta horren ahalmena, Itunei eta nazioarteko bestelako akordioei buruzko 25/2014 Legearen bidez irekia” banakako proiektuari eta C.F. Molina del Pozo, J.A. Jiménez Carrero eta R. Cirefice autoreen “Eskualde erakundeen funtsezko zeregina Europako politika-federazio berri baten eraikuntzan” taldeko proiektuari.

 

Ad Condordiam Ekonomia Ituna Sustatu eta Hedatzeko Elkarteak eta Ekonomia Itunaren Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak EuroBasque kontseiluak emandako Universitas 2018 lehen saria lortu dute.
Monday, 21 de May de 2018

Francisco Javier de Landaburu Universitas 2018 sariaren (EuroBasque) epaimahaiak lehen saria eman dio “Erakunde azpi-estatalen parte-hartzea EBko maila anitzeko gobernantza fiskal eta finantzarioaren arloan. Balantze kritikoa eta etorkizunerako proposamenak euskal esperientziatik abiatuta” ikerketa proiektuari, Mikel Erkoreka, Santiago Larrazabal, Gemma Martínez eta José Rubí ikerlariek aurkeztua. Ikerketa proiektua Ekonomia Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren (EHU) eta Ad Condordiam Ekonomia Ituna Sustatu eta Hedatzeko Elkartearen (Bizkaiko Foru Aldundia, EHU eta Deustuko Unibertsitatea) arteko lankidetzaren esparruan garatuko da.

Urte honen bukaeran burutuko den ikerketa proiektuak etorkizuneko konfigurazioa eta Europako erakunde-arkitekturaren bilakaera baldintzatuko duten bi elementu nagusi erlazionatuko ditu elkarrekin (eta bertan jarriko du arreta): eskualdeen eta erakunde azpi-estatalen fiskalitatea eta partaidetza Europako erabaki-mahaietan. Europar Batasuneko maila anitzeko gobernantza fiskal eta finantzarioaren inguruko analisi kritiko bat egitea da proiektuaren xedea, euskal esperientziatik abiatuta Europako gizarteratzeko prozesuan eskualde eta erakunde azpi-estatalek izan beharko luketen rolean arreta berezia jarrita.

Amaierako lana eta horren ondorioak hurrengo ikasturtean zehar argitaratu eta zabalduko dira.

Era berean, sariaren epaimahaiak bi accesit eman dizkie Xabier Ezeizabarrenaren “Euskal federalismoaren artikulazioa EBn: euskal partaidetza EBn eta horren ahalmena, Itunei eta nazioarteko bestelako akordioei buruzko 25/2014 Legearen bidez irekia” banakako proiektuari eta C.F. Molina del Pozo, J.A. Jiménez Carrero eta R. Cirefice autoreen “Eskualde erakundeen funtsezko zeregina Europako politika-federazio berri baten eraikuntzan” taldeko proiektuari.

Blindajea ez da Zergei buruzko Foru Arau Orokorretara iristen
Wednesday, 7 de March de 2018

Jurisdikzio konstituzionalak bakarrik ditu eskumenak zerga guztiak erregulatzeko Foru Arauen erregulartasunari dagokionez. Horrela ezarri du Konstituzio Auzitegiak azaroaren 14an eman duen ez onartzeari buruzko Autuak; horren bidez bakarrik premiamenduko prozedura salbuesten duen ZLOn egiten denaren aldean autolikidazioaren edo zergen arloko prozeduren ebazpena jakinarazteko ezarrita dagoen sei hileko epe orokorra adieraziz hasitako kudeaketa-prozedurak salbuesten dituen Bizkaiko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren zehaztapen jakin batzuei dagokienez Auzitegi Gorenak planteatu zuen konstituzio-kontrako gai baten planteamendua ebatzi zuen. Auzitegiak hartu duen erabakiak Osoko Bilkura eratzen duten 11 magistratuetatik lauk sinatu duten boto partikularra du, horiek foru eskuordetzak defendatzen zuen tesiarekin bat egin zutelako.

Foru arauen blindajeari dagokionez, Crónica Tributaria argitalpenaren azken alean Santiago Álvarez Garcíaren (Espainiako Ogasun Publiko eta Zerga Sistemako irakaslea Oviedoko Unibertsitatean) lan bat dago, «Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 118/2016: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un control de las Normas Forales fiscales compartido entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria» izenekoa. Lan horretan, otsailaren 19ko 1/2010 Lege Organikoa konstituzionaltzat jotzeko Konstituzio Auzitegiak emandako argudioak laburbildu eta iruzkindu egiten ditu egileak.

Joan Jurisprudentziara