Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure boletinera

Gaurkotasuna

Konstituzio Auzitegiak ez du onartu Bizkaiko Foru Aldundia pertsonatzerik zergen arloko foru arauen “blindajearen” aurkako errekurtsoetan, baina Eusko Jaurlaritza pertsonatu dadin onartu du
Wednesday, 25 de July de 2012

Konstituzio Auzitegiak, uztailaren 16an emandako autoan, ez du onartu Bizkaiko Foru Aldundia pertsonatu dadin Errioxako Gobernu Kontseiluak egindako konstituziokontrakotasun-errekurtsoan eta Errioxako Parlamentuak, Gaztela eta Leongo Juntako Gobernu Kontseiluak eta Gaztela eta Leongo Gorteek jarritako errekurtso metatuetan -denak ere Konstituzio Auzitegiari eta Botere Judizialari buruzko lege organikoak aldatzen dituen otsailaren 19ko 1/2010 Lege Organikoaren aurkako errekurtsoak dira-,  ontzat eman duelako errekurtsogileek eta Estatuko Abokatutzak argudiatutako salbuespena, alegia, Bizkaiko Foru Aldundiak ez duela konstituziokontrakotasun-errekurtsoak jartzeko zilegitasunik.

Egun berean Konstituzio Auzitegiak berak onartu egin du Eusko Jaurlaritza prozedura horietan pertsonatu dadin, baina erabaki horrek ez du atzeraeraginik izango jarduketetan, eta, beraz, Eusko Jaurlaritzari ez zaio alegazioak aurkezteko eperik emango, preklusioa gertatu delako. Ondorioz, errekurtsoa jartzeko idazkian auziaren muinari buruz adierazitakoa ezingo da kontuan hartu.

Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren arteko gatazkak ebazteko eskumena dauka
Sunday, 20 de May de 2012

Hala baieztatzen da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Foru Erkidegoaren artean planteatutako gatazka baten ebazpenean, helbidea aldatzeko unean konpentsatzeke dauden BEZaren saldoak lekuz aldatzeko aukerari dagokionez. Horrek bere aurreko doktrina baieztatzen du, dagoeneko irmoa dena, eta, beraz, aukera hori ukatzen da. Hau da, administrazio bakoitzak bere jurisdikzio pean sortutako kuoten ardura dauka.

Zerga-helbidea aldatu ondoren erakunde baten ikuskapen-eskumena eztabaidatzen zuen beste erabaki batean, higiezinen gaineko aldizkako eragiketen kasuan higiezinen jarduerak gauzatzen dituzten erakundeek egindako eragiketa-bolumena nola kalkulatu aztertu zen, eta, baieztatutakoaren arabera, aldizkakoak izatea ez da garrantzitsua eragiketa-bolumena zehazteko.

Ikus Administrazio Doktrina

Eskualdeen hautakortasuna Justizia Auzitegiko abokatu orokorren ustez
Sunday, 20 de May de 2012

Gemma Martínez Bárbarak, Bizkaiko Foru Aldundiko Zerga Politikako Zerbitzuko buruak, artikulu bat argitaratu du Forum Fiscal de Bizkaia aldizkariaren apirileko alean. Bertan, zehatz-mehatz garatu eta aztertzen du Saggio, Geelhoed, Kokott eta Jääskinen abokatu orokorren iritziaren bilakaera, eskualdeko zerga-neurriak estatuaren laguntzatzat jo ahal izateko (lurraldeen hautakortasuna dela eta) bete behar diren ezaugarriei dagokienez.

 

Bestalde, Amelia Pascual Medranok, Errioxako Unibertsitateko Zuzenbide Konstituzionaleko irakasle titularrak, “zerga-oporrak” izenekoen bilakaera judiziala garatzen du Revista General de Derecho Constitucional aldizkarian argitaratutako artikulu batean.

 Ikus Egileen Doktrina

Zergei buruzko Lege Orokorra administrazio-prozedura erkideko araua da
Sunday, 20 de May de 2012

Auzitegi Gorenak, 2012ko urtarrilaren 26ko epaian, baliogabetu egin zuen 18.000 eurotik gorako zenbatekoen kasuetan administrazioarekiko erreklamazio ekonomikoa hautazko gisa sailkatzen zuen Gipuzkoako Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko manua. Auzitegi Gorenaren ustez, administrazio-prozedura erkidea eta prozesu-araudia bezalako gaiak arautzeko estatuaren eskumen esklusiboak zuzenean urratu dira, Zergei buruzko Lege Orokorrari zerga-administrazio guztiak arautzeko funtzioa esleituta.

 

Ikus jurisprudentzia

Auzitegi Gorenak atzera bota ditu Sozietateen gaineko Zergaren foru araudiaren kontra aurkeztutako helegiteak
Sunday, 22 de April de 2012

Auzitegi Gorenak eman ditu Errioxa eta Gaztela eta Leongo autonomia erkidegoek aurkeztutako kasazio errekurtsoen gaineko lehenengo epaiak, eta hala, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako doktrina berretsi du; izan ere, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak baieztatu egin zuen autonomiako test hirukoitza betetzen zela, estatuko laguntzen erregimeneko berezko lurralde hautapena aintzat hartzea saihesteko jurisprudentzia komunitarioak eskatutakoa. Horrez gain, 2/2005 FAko 10. xedapen gehigarriaren baliogabetasuna berretsi du, 2004ko abenduaren 9ko epaiak baliogabetutako araudia ondorenak sorrarazi baino lehen amaitutako zergaldiei aplikatzeko gaitzen zuena.

Jurisprudentziara joan