Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure boletinera

Gaurkotasuna

KONTZERTU EKONOMIKOAREN BATZORDE MISTOAK 2017-2021 BOST URTEKO LEGEA ETA KONTZERTU EKONOMIKOAREN LEGEAREN ALDAKETAK BERRETSI DITU
Thursday, 20 de July de 2017

Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren 19an ospatuta, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioan; bertan, berretsi egin dira 2017-2021 Kupoko Bost Urteko Legea eta Kontzertu Ekonomikoaren Legea. Sinadura horrek finantza-egonkortasuna dakarkio Euskadiri, 2021era arte, eta maiatzean hasi zen prozesua ixten du, eta, horrela, 2007tik Kupoaren inguruan dauden desadostasunak arautu eta likidatzen ditu. Sinatu den aktak 11 akordio ditu.

Prentsa-oharra

Bizkaiko Zerga arloko Foru Arau Orokorra Konstituzio Auzitegian
Thursday, 20 de July de 2017

Auzitegi Gorenak, joan den maiatzaren 30eko autoaren bitartez, Auzitegi Gorenari epaitu aurreko arazoa planteatzea erabaki du, Auzitegi horren Lege Organikoaren Bosgarren Xedapen Gehigarrian xedaturik dagoenaren itzalpean. Xedapen hori 1/2010 Lege Organikoaren bidez sartu zen, eta Foru Arauen “blindaje” legez ezagutzen da.
Auzitegi Gorena konstituzio-kontrakotasun arazoa planteatzera daraman arrazoia ondoko hau da: Bizkaiko ZAFAOren 102. artikuluaren 1. idatz-zatiaren azken paragrafoan xedaturik dagoenaren baliozkotasunaz planteatzen den zalantza, sei hilabeteko iraungitasun-epetik salbuetsi egiten baitira aitorpen edo autolikidazio bidez hasten diren prozedurak. Horrek zaurtu egin dezake Ekonomia Itunaren 3. artikuluaren a) letran jasotzen den harmonizazio-araua, zeinek, zerga arloko arautegiari dagokionez, Zerga arloko Lege Orokorraren terminologiari eta kontzeptuei egokitzeko galdegiten baitie Lurralde Historikoei.
Kasu honi doakionez, zerga arloko administrazioak, autolikidazio bidez hasitako prozeduraren esparruan, agindeia egin zion zergadunari eta likidazioari ekin zion sei hilabete igaro ostean; horren ondorioz, datuen egiaztapenaren prozedurarako ZALOn ezarririk dagoen iraungitasun-epea aplikatuz gero, zerga-zorra zehazteko administrazio-ahalaren egikaritzaren preskripzioa gertatuko zen, eta gauzatutako likidazioaren deuseztasuna eragingo zuen horrek.
Auzialdiko Auzitegiak, berriz, 2015eko irailaren 23an eman zuen epaian, ez zuen ezelako legezkontrakotasunik ikusi ZAFAOn biltzen diren prozeduren araupeketan, eta berretsi egin zuen, funtsean, zerga arloko administrazioaren jokabidea.
Konstituzio Auzitegiak hartzen duen erabakia aukera ezin hobea izango da, betiere Ekonomia Itunaren indarreko idazketarekin bat etorriz, Lurralde Historikoen arau-ahalmena ukitzen duten mugak zehazteari eta arlo horretan Estatuaren arautegitik aldentzeko ahalbideei buruzko zalantzak argitzeko.

Epaiaren testua

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen inguruko ale monografikoa
Sunday, 2 de July de 2017

Herri Ardularitzako Euskal Aldizkariaren 107-II alean bere-beregi eta sakon jorratu da duela gutxi onetsitako apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. Izan ere, Euskadiko erakundeetako arkitektura juridikoa gailendu duen lege baten alderdi ezberdinak aztertu dituzten 17 azterlan jaso dira bertan.

Besteak beste, Ekonomia Itunarekin duten harremanagatik honako hauek nabarmendu nahi ditugu: Deustuko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbideko irakaslea den Santiago LARRAZABAL BASAÑEZek “Zume hauekin… ekin lanari. Reflexiones sobre la génesis, naturaleza e inserción de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi en el peculiar sistema de fuentes del Derecho vasco” izenburupean egindakoa, eta Administrazio Zuzenbideko irakaslea den Iñaki GALDEANO LARIZGOITIAk eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kudeaketa Estrategiako zuzendari nagusia den Sebastián ZURUTUZA MUJIKAk elkarrekin aurkeztutako finantza-alderdiei buruzko garapena, “Financiación de las entidades locales de Euskadi en el marco de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi” izenarekin.

Gainera, Nueva Fiscalidad (Fiskalitate Berria) aldizkariaren azken alean, Nafarroako Unibertsitateko Finantza eta Zerga Zuzenbideko irakaslea den Antonio Vázquez del Rey Villabuenak egindako “¿Es la generación de valor el criterio para la atribución de la competencia de Navarra en materia de IVA?” lanean, Auzitegi Gorenak 2017ko urtarrilaren 31ko epaian ROVER doktrina aplikatu edo ez aplikatu izana aztertu da, non goi-auzitegia Nafarroaren eskumenaren alde agertu den Nafarroan dauden hirugarrenen gordailuetan biltegiratutako erregaiak ematearen inguruko zergaren ordainarazpenerako.

Autoreen doktrinara joan

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak alde batera utzi ditu desadostasunak eta jokaleku berria adostu du 2017-2021 bosturtekorako
Tuesday, 23 de May de 2017

Atzo, maiatzaren 17an, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa bildu zen Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Estatuaren ordezkaritzek erdietsi zituzten akordioak sinatzeko. Akordio horiek Ogasun eta Funtzio Publikoko ministroa den Cristóbal Montorok eta Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia sailburua den Pedro Azpiazuk sinatu zituzten. Horrela, amaitu egin dira azken hamar urteetan alde bietako harremanetan finantza arloan eragin kaltegarriak izan dituzten desadostasunak eta ziurgabetasunak.
Ministerioak Madrilgo Alcalá kalean duen egoitzan egin den batzar horretan, Batzordearen kideek bileraren akta sinatu dute. Akta horretan, 11 akordio jasotzen dira, eta horietarik ondoko hauek dira aipagarrienak: kupo likidoaren berrikuspena (euskal ordezkariek luzaroan eskatu izan dutena) eta Egunerapen Indizearen berrikuspena (Estatuaren administrazioak galdegin duena); bi horiek 2007ko urtea dute oinarri. Akordio hori oinarritzat hartuta, 2011tik 2015era arteko kupoak behin betiko likidatzeko baliatu behar diren kopuruak eta neurriak ere itxi dira; era berean, 2016rako behin-behineko kupoa zehazteko zenbatekoak ere zehaztu dira, kupo hori maiatzaren 30ean likidatuko baita.
Horrela, desadostasunak albo batera utzi ondorik, 2017. urteko behin-behineko kupoari dagozkion kopuruak ere adostu dira. Kupo hori izango da, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoak 2017-2021eko bosturtekoan Estatuaren gastu orokorrei egingo dien ekarpenaren oinarria. Hala ere, aplika daitekeen metodologia bosturtekorako lege berrian sartuko da eta Parlamentuaren onespean jarri beharko da, Ekonomia Itunaren Batzorde Misto berri batean adostu ondoren. Batzorde hori heldu den uztailean batzartuko da.
Arestion azaldutakoaz gainera, honako gai hauek ere adostu dira: alde batetik, MERCEDES BENZ, SAren operatiba-aldaketaren zerga-ondoreak aztertzeko lantaldea eratzea, eta bestetik, Estatuaren Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak aurrekontu-egonkortasunaren arloan sinatu dituzten akordioak berresteari ekitea, EAEk defizit eta zor alorretan dituen helburuei doakienez.
Honako hauek izan dira Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkariak: Pedro Azpiazu (Ogasun eta Ekonomia sailburua), Josu Erkoreka (Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailburua), Ramiro González (Arabako Diputatu Nagusia), Unai Rementeria (Bizkaiko Ahaldun Nagusia), Markel Olano (Gipuzkoako Diputatu Nagusia) eta Juan Miguel Bilbao (Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza-Politikarako sailburuordea). Bestalde, ondokoak izan dira Estatuaren Administrazioaren ordezkariak: Cristóbal Montoro (Ogasun eta Funtzio Publikoko ministroa), José Enrique Fernández de Moya (Ogasuneko estatu-idazkaria), Alberto Nadal (Aurrekontu eta Gastu arloko estatu-idazkaria), Roberto Bermúdez de Castro (Lurralde Administrazioetarako estatu-idazkaria), Juan Ignacio Romero (Lurralde Koordinaziorako idazkari nagusia) eta Belén Navarro (Autonomia eta Toki Finantzaketarako idazkari nagusia).

Prentsa-berriak

Ituna komunikabideetan gaiari buruzko jardunaldia
Wednesday, 19 de April de 2017

Joan den apirilaren 6an Ekonomi Ituna komunikabideetan gaiari buruzko jardunaldia egin zen Bizkaia Aretoan; antolatzailea Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Zentroa izan zen eta EHU/UPVko Zuzenbide Publikoko Departamentuko Finantza eta Zerga Zuzenbidearen Ataleko lankidetza izan zuen. Jardunaldien hasieran José María Iruarrizagak, Bizkaiko Ogasuneko diputatuak, eta Patxi Juaristik, EHU/UPVko Bizkaiko Kanpuseko erretoreordeak, esku hartu zuten; bi hizlariek Ekonomi Itunak autogobernuaren giltzarri moduan duen garrantzia eta euskal gizartearen bidez sustatzearen eta zabaltzearen beharrizana azpimarratu zuten.

Ostean jardunaldietan parte hartu zuten Pedro Luis Uriarte jaunak, Eusko Jaurlaritzako Ogasuneko sailburu ohiak, 1981ean Ituna lehengoratzearen protagonista izan zenak, eta Luis de Guezala jaunak, Sabino Arana Fundazioko kidea denak, Ekonomi Itunak 1878 eta 2002 urteen arteko idatzizko prentsan duen tratamenduaren analisia egin zuenak. Beste alde batetik, Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Zentroko kudeatzaile zientifikoa den Aritz Ipiña Bidaurrazaga jaunak Zentro horri buruzko esku hartzea egin zuen; ordea, Joseba Agirreazkuenagak, EHU/UPVko katedradunak eta Eduardo J. Alonso Olea doktoreak, 1917 eta 1919. urteen artean euskal Diputazioek autonomiaren alde garatu zuten mugimenduan sakondu zuten.

Jardunaldietara 117 pertsona joan ziren; euren artean Zerga Zuzenbideko ikasleak, kazetariak, Bizkaiko Foru Ogasuneko arduradunak eta enplegatuak eta oro har Ekonomia Itunean interesa duten herritarrak.