Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure boletinera

Gaurkotasuna

Leizaola Saria 2013
Tuesday, 26 de November de 2013

Erakundeko zuzendariaren 2013ko urriaren 28ko Ebazpenaren bidez euskal autonomiari lotuta dauden lanetarako «Jesús María Leizaola 2013» Saria banatzen duen epaimahaiak argitaratu berri du irabazleak ex aequo izan direla Bizkaiko Foru Aldundiko Zerga Politikako Zerbitzuko burua eta web honen laguntzaile aparta eta sutsua den Gemma Martínez Bárbara andrea, bere«Zerga harmonizazioa eta foru zerga-ahala Euskal Autonomia Erkidegoan» lanagatik eta, halaber, Bizkaiko Foru Aldundiko langilea den Saioa Artiach Camacho andrea, kasu honetan«Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako XVI. mendetik XIX. mendera arteko zuzenbide zibilean landa errentamendu kontratuaren funtsezko alderdiak eta prozesalak» lanagatik.

Sozietateen gaineko Zerga Euskadin: estatuaren laguntzak eta blindajea
Monday, 4 de November de 2013

LA LEY argitaletxearen Abokatuentzako Zerga Urtekariak, 2013ko argitalpenean, Deloitteko bazkide den Pablo Sanz Gutierrez jaunaren lan bat dakar. Lan horretan, estatuaren laguntzaren kontzeptuari buruz jurisprudentzia aldetik egondako azken eboluzioa eta kontzeptua euskal zerga-arauei aplikatzeko modua aztertzen da, baita arau horiek errekurritzeko iter prozesala ere, EAEko Justiziako Auzitegi Nagusiaren 2012ko ekainaren 29an ageri dena.

Artikulua

 

Foru Aldundiek zerga-laguntzak berreskuratzea
Friday, 20 de September de 2013

Europako Batzordeak Luxemburgeko Auzitegiari eskatu dizkion isun garestiak ezartzea ekidite aldera kautelaz berreskuratutako estatuko diru-laguntzen betearazpen osagarria zuzenbidearekin bat ote datorren eztabaidagai duen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia izan du hizpide Iñaki Alonso Arcek Bizkaiko Zerga Forumaren azken alean.

Epaia

Artikulua

 

 

Foru arauen aurkako konstituziokontrakotasun-errekurtsoa
Monday, 5 de August de 2013

Ministroen Kontseiluak, maiatzaren 31n egin duen bileran, ondokoa erabaki du: Bizkaiko Lurralde Historikoan zerga berriak aplikatzea ezarri zuen otsailaren 26ko 2/2013 Foru Dekretu Arauemailearen aurkako konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzea. Zehazki, xedapen horretan honakoa zegoen ezarririk: Estatuak baterako araubideko lurraldearen esparruan sortu zituen zerga arloko azken figurak Bizkaian aplikatzea: jokoaren alorreko jardueren gaineko zerga, kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zerga eta energiaren eremuko hiru zergak: energia elektrikoaren ekoizpenaren gainekoa, erregai nuklear gastatuaren eta energia nukleoelektrikoa sortzearen ondoriozko hondakin erradioaktiboen ekoizpenaren gainekoa eta erregai nuklear gastatuaren eta instalazio zentralizatuetako hondakin erradioaktiboen biltegiratzearen gainekoa.

Errekurtsoa Auzitegi Konstituzionalaren arautegian egin den eraldaketa aplikatzen den lehen aldia da. Eraldaketa hori “Kontzertuaren blindajea” deritzon otsailaren 19ko 2/2010 Lege Organikoaren bidez ezarri zen, eta hori dela bide, zergen arloko Foru Arauak aurkaratzea Auzitegi Konstituzionalaren jurisdikziora igaro zen, jurisdikzio arruntaren kaltetan. Jakina denez, Lege organiko hori Auzitegiak berak aztertzeke dago, Errioxako eta Gaztela-Leongo Autonomia erkidegoek aurkeztu dituzten errekurtsoei begira.

Ministroen Kontseiluaren oharra

Dokumentu berriak gehitu zaizkio webari
Wednesday, 3 de July de 2013

Dokumentazioaren atalean ondoko artikulu berri hauek sartu dira:

 

“Euskal E.I. errestaurazioaren eta II. Errepublikaren marko juridiko-konstituzionalean”, Deustuko Unibertsitateko irakaslea den Santiago Larrázabal Basáñez jn., Zuzendaritzaren Euskal Akademiako Forulege.

“Opor fiskal” luzeen kostu handiko amaiera”, Juan Martín Queralt jn., Tribuna Fiscal-eko 250/251 zenbakia.

“Epaitegietako zuzenketa baten kronika: AGren 2011-06-02ko epaia, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Bizkaiko FAri dagokiona”, Jose Luis Etxebarria Monasterio jn., iraileko Forum Fiscal de Bizkaia-ko zenbakian.

“Euskal Autonomia Erkidegoarekiko EIren Arbitraje Batzordearen ebazpenak”, Olatz Ereño Garcia and., iraileko Forum Fiscal de Bizkaia-ko zenbakian.

Joan Autoreen Doktrinara.