Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure boletinera

Gaurkotasuna

Dokumentu berriak gehitu zaizkio webari
Tuesday, 12 de July de 2011

Honako dokumentu hauek gehitu zaizkio dokumentazioaren atalari:

Autoreen doktrina:

“La impugnación de las normas forales fiscales”, Estatuko ogasun inspektore Carlos David Delgado Sancho jaunarena, Tributos Locales aldizkariaren 95. alean.

“El criterio de la selectividad de facto en las ayudas de estado (aplicación en relación con las medidas forales fiscales)”, Begoña Pérez Bernabeu andrearena, Crónica Tributaria aldizkariaren 138. alean.

Arbitraje Batzordea:

12/2011 Ebazpena, maiatzaren 2koa, enpresa-berregituratze eragiketa baten ondoren BEZaren balantzak aldatzeari buruzkoa.

Opor fiskalei buruzko epaia
Thursday, 9 de June de 2011

Atzo, ekainak 9, foru diputazioek Lehen Auzialdiko Auzitegiak 2009ko irailaren 9ko epaiaren kontra aurkeztu zuten kasazio‑errekurtsoaren gainean eman duen epaia irakurri zuen Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak. Lehen Auzialdiko Auzitegiak merkatu bateratuarekiko bateraezintzat jo zituen euskal “opor fiskal” direlakoak, zeinak hiru diputazioek onartu baitzituzten 1993an, eta, hala, hamar urteko salbuespen fiskala ezarri Sozietateen gaineko Zergan, enpresa sortuberriei. Europar Batasuneko Auzitegiaren epaiak araubide horren legezkotasunaren kontrako prozesua bukatzen du, eta Batzordeak haien inguruan izan duen jarrera berresten du. Horretaz gainera, araubidearen onurez baliatu izan diren enpresen laguntzak berreskuratu behar direla ezarri du. Foru Aldundiek, berriz, berehala adierazi dute, beste behin ere, epai horrek praktikan ez duela inolako garrantziarik, diru horiek aurretiaz berreskuratzen joan baitira erakundeok. 

EBJAren 2011ko ekainaren 9ko epaia

2011ko maiatzaren 23an, Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordeko idazkari berria aukeratu zen2011ko maiatzaren 23an, Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordeko idazkari berria aukeratu zen
Monday, 23 de May de 2011

2007. urtean, Arbitraje Batzordea eratu ondoren, EAEko Administrazioak eta Estatuko Administrazioak adostu zuten batzorde horretako idazkaria, lehen garaian, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko funtzionario bat izan zedila, eta erabaki zuen, aldi berean, batzordearen egoitza Vitoria-Gasteizko Portal de Castilla kaleko 15. zenbakian finkatzea. Batzordearen arautegian zehazten da kargu hori txandaka beteko dela, hiru urteko txandetan; bada, epe hori igarota, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2011ko maiatzaren 23ko Aginduaren bidez, Estatuko Administrazioaren zerbitzura dagoen funtzionario bat izendatu da idazkari eta batzordearen egoitza aldatu da. Egoitza, aurrerantzean, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak Araban duen ordezkaritzan egongo da: Olagibel kalea, 7; posta-kodea 01001; Vitoria-Gasteiz.

Agindua, 2011ko maiatzaren 23koa

Auzitegi Gorenak ROVER kasuaren errekurtsoa ebatzi du
Wednesday, 13 de April de 2011

2011ko apirilaren 13an, Auzitegi Gorenak epaia eman zuen Zerga arloko Administrazioaren Estatuko Agentziak (AEAT) Arbitraje Batzordearen 2009ko ekainaren 19ko ebazpenaren aurka jarri zuen errekurtsoari buruz. Arbitraje Batzordearen ebazpenean aintzatetsi egin zen ezen M.G. ROVER ESPAÑA, S.A.k egindako ondasun-emateei dagozkien BEZaren kuoten ordainarazpenerako eskumena Arabako Foru Aldundiari zegokiola, 1993ko urtarriletik 2005eko abendura arte. Auzitegi Gorenak, bere epaiaren bidez, Arbitraje Batzordearen erabakia ezeztatu du, eta Zerga arloko Administrazioaren Estatuko Agentziak kuotok biltzeko eskumena duela adierazi du.

Euskal erakundeak ECOFINen
Monday, 11 de April de 2011

Apirilaren 11n ECOFINeko lan taldearen bilera bat egon da Bruselan enpresen fiskalitatearen inguruan. Euskadiko erakundeen ordezkari batek parte hartu du lehen aldiz, Estatuaren ordezkaritzaren barruan. 2010eko azaroaren 22an Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoan onartu zen parte-hartze hori. Euskal erakundeen izenean Jose Rubi, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioa, egon zen.