Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure boletinera

Gaurkotasuna

Arbitraje Batzordearen azken ebazpenak
Monday, 21 de September de 2015

Ekonomi Itunaren Arbitraje Batzordeak baieztatu egin du, bere 8/2015 eta 12/2015 ebazpenetan, Arauen Koordinazio eta Ebaluazio Batzordearen menpeko zergen kontsultetan euskal eskuordeek mantendu duten irizpidea hala zergei buruzko Lege Orokorrean nola zergei buruzko foru arauetan ematen diren egoitza aldaketei buruzko manuzko komunikazioei legezko eraginak ukatuz, ondokoa baieztatuz: “eskumendun administrazioaren zehaztapena… Ekonomi Itunaren 27 eta 43. artikuluetan ezarri diren arauak aplikatuz burutu behar da eta horien artean ez da zerga egoitzaren aldaketaren eragingarritasun ezaren klausularik sartzen inplikatuta dauden zerga administrazioei jakinarazten ez zaien artean“.

Beste alde batetik, bere 9/2015 ebazpenean baieztatu egin du ez dela bidezkoa estatuko administrazioak bere iritzia tributazioari buruzko kontsulta lotesleen erantzunaren bidez ematea berariaz foru administrazioenak diren bilketen arloko kontzeptuetan.

Azkenik, aurtengo ekainaren 19ko erabakiaren bidez baieztatu egin du ez dela bidezkoa Arbitraje Batzordearen beraren aurreko ebazpen baten betearazpen-intzidentea onartzea, egiaztatu duelako Ekonomi Itunean edo Arbitraje Batzordearen aurreko prozedurak arautzeko arauzko xedapenetan ez dagoela ezarrita inolako prozedurarik bere ebazpenen betearazpenerako eskumenen esleipena eragin dezakeenik.

Administrazio-doktrinara joan

Jardunaldiak Dublingo Trinity College-n
Friday, 10 de July de 2015

Ekainaren 25aaren eta 27aren artean Dublingo Trinity Collegeko Azterlan Hispanikoen Sailak antolatutako jardunaldi batzuk burutu ziren. Jardunaldien izena “Pulling together or pulling apart” izan zen eta bertan nazionalismoen eta Europar Batasunaren erakuntzaren eta etorkizunaren esparruko gai batzuk jorratu ziren. Parte hartu zutenen artean Liverpooleko Unibertsitateko Caroline Grayk “The role of the EU in the development of substate fiscal autonomy, obstacle or opportunity? The case of the Basque region in Spain” izenburua zuen hitzaldian EBk Estatu kideetan azpiestatu mailako zerga autonomia garatzeko bideetan ematen dituen aukerei eta ezartzen dituen eragozpeni buruzko bere ikuspegia azaldu zuen, horretarako Euskal Autonomia Erkidegoaren eta bere Ekonomi Itunaren esperientzietan oinarrituta.
Beste alde batetik, autore berak Evolving Nationalism (EVONAT) Research Brief aldizkariaren 2015eko ekaineko 2. zenbakian “The EU and substate fiscal autonomy, obstacle or opportunity? Lessons from the Basque region of Spain” lana argitaratu zuen.

Lotura puntua Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan (2)
Monday, 6 de July de 2015

Arbitraje Batzordeak maiatzaren 4ko 6/2015 Ebazpenean adierazi duenez, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga ordaintzeko betebehar erreala dagoenean, foru araudia aplikatzeko eskakizuna, hots, ondasun edo eskubide guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egon beharra edo bertan erabili beharra, ulertu behar da kausatzailearen oinordekoari dagokiola (mortis causa eskuraketetan) edo dohaintza-hartzaileari (inter vivos eskuraketetan).

Gai hori ez Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordean eztabaidatu zen, eta goian aipatutako ebazpena batzorde horrek igorritako 14ei buruz Arbitraje Batzordeak emandako lehenengoetarikoa da, 2014ko urtarrilaren 16ko bileraren ostean.

Joan Administrazio Doktrinara

Elektrizitatea banatzeko jarduera garraioaren arloko zerbitzua da Ekonomi Itunaren eta Hitzarmenaren ondoreetarako
Tuesday, 30 de June de 2015

Auzitegi Gorenak, joan den maiatzaren 26an eman duen Epaian, berretsi egin du Ekonomi Itunaren Arbitraje Batzordeak 2014ko uztailaren 2an eman zuen Ebazpenean mantendu zuen irizpidea, hau da, sektore elektrikoko banatzaileen jardueraren helbururik behinena, edukia ematen diona eta besteetatik bereizten duena, energia elektrikoa garraio saretik kontsumitzen den tokietaraino transmititzea dela, hots, energia elektrikoa lekualdatzen duela leku batetik bestera kalitatezko hornikuntza bideratuz, eta horrela berariaz garraio jarduera eratzen duela. Berehalako eragina da aplikagarria den konexio puntua erakunde banatzailearen zerga egoitza dela.
Beste alde batetik jarraitu egiten dute inbertsio handietarako zerga opor eta zerga kreditu moduan eman ziren estatuaren laguntzak berreskuratzeari buruzko epaiek; epai horietan baieztatu egiten da emandako betearazpen-ekintzak deuseztatu egiten direla eta prozeduretan atzera egiten dela interesdunei manuzkoa den entzunaldiaren tramitea emateko.

Jurisprudentziara joan

Ekonomi Ituna eta krisia
Monday, 15 de June de 2015

Fundación de las Cajas de Ahorro-k (FUNCAS) editatzen duen Papeles de Economía Española argitalpenaren azken zenbakia finantzazio autonomikoaren erreformari buruzkoa da (analisia eta proposamenak). Bere barruan EHU/UPVko katedraduna den Ignacio Zubiri Oria jaunaren artikulua dago; artikulu horretan Ekonomi Itunaren araubideak krisi ekonomikoan zehar ekarri dituen abantailak garatzen ditu.
Maiatzeko Forum Fiscal-ean Iñaki Alonso Arcek Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salaren doktrinaren eboluzioa komentatzen du, hau da, foru arauen “blindajeari” buruzko 1/2010 Lege Organikoaren aplikazioaren esparruaren interpretazioari eta foru ogasunek zergei buruzko Lege Orokorrean ezarri den zergei buruzko arautegi orokorretik bereizteko duten eskumenari eta Lege Orokor horren oinarrizko izaerari dagokienez. José Luis Etxeberria Monasteriok Jose Luis Bilbao Eguren jaunaren, Ahaldun Nagusiaren, figura azaltzen du eta Ekonomi Itunaren oraintsuko historiako gakoak izan diren uneetan izan duen parte hartzea deskribatzen du, adibidez Foru Arauen lurralde selektibitateari buruzko epaiketa aurreko arazoa eta blindajeari zuzendutako ekimenak. Azkenik, aldizkariak elkarrizketa egiten dio oraintsu Ekonomi Itunaren Arbitraje-Batzordeko buru izendatua izan den Gabriel Casado Ollero jaunari.

Joan Zientzia Doktrinara